Ekoloji İle İlgili Cümleler

0

Ekoloji ile ilgili cümleler. Ekoloji kelimesi içeren “Ekoloji” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Ekoloji

Advertisement
Ekoloji Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Ekolojik çeşitlilik ve tür çeşitliliği biyolojik çeşitliliğin bir parçasıdır.
 2. *** Biyolojinin bir kolu olan ekoloji, bitki ve hayvanların yapılışlarını, yaşayışlarını inceler.
 3. *** İnsan ekolojisi, insan ve çevresi arasındaki her türlü etkileşme.
 4. *** Ekolojik ayak izi, belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulan bir yöntemdir.
 5. *** Yeryüzündeki yaklaşık 8.700 kuş türünün dağılımı, göçleri, davranışları ve ekolojisi ornitolojinin başlıca ilgi alanını oluşturur.
 6. *** Biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengenin önemini anlatan eğitim programları oluşturulmalıdır.
 7. *** Populasyon ekolojisi, populasyonların özellikleri, yoğunluğu, populasyonlarda yaş dağılımı, ölüm doğum oranları hakkında bilgi.
 8. *** Ekoloji, doğal ortamdaki türlerin incelenmesidir.
 9. *** Ekoloji hayvanların yaşadıkları çevreyi, bu çevredeki yaşam koşullarım ve çevreye uyumu inceler.
 10. *** Günümüz ekolojisinin önemle üzerinde durduğu komüniteler ve ekosistemler, biyosferdeki yaşama birliklerini oluşturur.
 11. *** Bir canlının ekosistemdeki görevine ekolojik niş denir.
 12. *** Biyolojik zenginlik kavramı genetik çeşitlilik ve ekolojik çeşitlilik kavramlarını birlikte içermektedir.
 13. *** Dolayısıyla ekolojik ayak izimizin büyümesine sebep olmaktadır.
 14. *** Çevreleriyle olan ilişkinin kalıcı olabilmesi için ekolojik dengenin korunması gerekmektedir.
 15. *** Ötücü kuşlar ekolojik sistemlerde önemli bir rol oynarlar.
 16. *** Bu dönemde iklimlerin sınıflandırılması, bölgesel ekoloji ve siyasi coğrafya üzerine çalıştı.
 17. *** Böcekler bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak ekolojik dengenin devamında önemli bir rol oynarlar.
 18. *** Doğa etrafınızda görebildiğiniz tüm ekolojik sistemi kapsayan ve yaşayan tüm canlı-cansız varlıkları kapsayan ögeye denir.
 19. *** Atmosferdeki doğal azot dengesi kaybolduğunda, tüm bölgelerin ekolojisi değişebilir.
 20. *** İstilacı türlerin geniş bir hoş görü ve uyum yetenekleri olduğu için çeşitli ekolojik koşullarda yaşamını sürdürebilir.
 21. *** Bitki ve hayvan türlerinin yapısını, davranışını, ekolojisini, fizyolojisini, beslenmesini, kültürünü ve dağılımını tanımlayın, sınıflandırır ve inceler.
 22. *** Eşine rastlanmayan ekolojik kuşaklar belki de Güney Amerika coğrafyasının en çarpıcı özelliğidir.
 23. *** Ekolojik sistemler bozulurken, pek çok canlının yaşam alanı yok edilmektedir.
 24. *** Ekolojik dengeyle ilgili eğitimler verilmelidir.
 25. *** Bu özelliğiyle o, belki de dünyanın en ekolojik meyvesidir.
 26. *** Biyolojik çeşitliliğin çevrenin sağlıklı olmasını sağlayan çok çeşitli ekolojik fonksiyonları da bulunmaktadır.


Leave A Reply