Ekonomi İle İlgili Cümleler

0

Ekonomi ile ilgili cümleler. Ekonomi kelimesi içeren “Ekonomi” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Ekonomi

Advertisement
Ekonomi Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** 1980’lerin sonuna değin Balkan ülkelerinin ekonomileri iki gruba ayrılıyordu.
 2. *** Türkiye ve Yunanistan’da pazar ekonomisi egemenken, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya’da merkezi planlamaya dayalı ekonomiler vardı.
 3. *** Ama son yıllarda ikinci gruptaki ülkelerde komünist yönetimler birbiri ardı sıra çökmüş ve bu ülkelerde de pazar ekonomisine geçiş süreci başlamıştır.
 4. *** Arnavutluk dışındaki Balkan ülkelerinin tümü ele alındığında, ekonomide tarımın payı yüzde 45, sanayinin payı yüzde 30, hizmetler sektörünün payı ise yüzde 25 dolayındadır.
 5. *** İl ekonomisi tarıma dayanır.
 6. *** Ekonomisi şeker üretimine ve Nepal’le yürütülen tarım ürünleri ticaretine dayanır.
 7. *** Ekonomisi mobilya, alüminyum eşya ve hasır işleri üretimine dayanır.
 8. *** Başlıca ekonomik etkinlik keresteciliktir.
 9. *** Ekonomideki durgunluk sonrası piyasalarda bir daralma söz konusu oldu.
 10. *** Tüm ekonomik veriler ekonominin kötüye gittiğini göstermektedir.
 11. *** Venezuela’da insanlık tarihindeki belki de en büyük ekonomik kriz yaşanmaktadır.
 12. *** Üniversitede ekonomi ile ilgili bir bölüm okuma hedefim var.
 13. *** Enflasyonun yükselmesi sonrası ülkenin ekonomisinin kötüye gittiğini söylemek için ekonomist olmaya gerek yok sanırım.
 14. *** Ege Bölgesindeki tarım ekonomisinin ana lokomotifi diyebileceğimiz ürünler, mandalina, tütün ve enginar dersek sanırım yanılmayız.
 15. *** Ev ekonomisi yapacağım diye eve sadece ucuz ürünler alıyorum ve yemek porsiyonlarını ufaltıyorum.
 16. *** Ekonomi okumak için Londra’ya giden Ahmet 5 sene sonra Amerika’ya yerleşmeye karar verdi.


Leave A Reply