Ekonomi Nedir? Ekonominin Yapısal Özellikleri

0

Ekonomi nedir en demektir? Ekonomide mal kavramı ve ekonominin yapısı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

ekonomi
Ekonomi; toplumların üretim, bölüşüm, tüketim yapısını ve işleyişini inceleyen bir bilim dalıdır. Bir toplumun mal ve hizmetlerinin üretilmesi, dağıtımı ve tüketilmesi süreçlerinin tümü, o toplumun ekonomisini oluşturur. Ekonomik etkinliklerde iki özellik vardır:

Advertisement

1. İnsanın tabiatla ilişkisi (Her türlü üretimi kapsar.)

2. İnsanın, insanla ilişkisi (Üretim, taşıma, pazarlama, tüketim, hizmet, kâr, zarar vb. ilişkilerin tümünü kapsar.)

insanın ihtiyaçları sonsuz, sınırsızdır, ihtiyaçları karşılayacak mallar ise sınırlıdır. ihtiyaçlar ile kıt olan kaynaklar arasında bir denge kurma zorunluluğu insanları ekonomik davranışlara yöneltmiştir.

Bir toplumun ekonomik yapısı, o toplumun şekillenmesinde etkili olur. Günümüzde ekonomik açıdan güçlü olan toplumlar, siyasal açıdan da güçlüdürler. Bir toplumun ekonomik zenginliği, milli geliri, bunun dağılımı, fabrikalar, işgücü hacmi, yeraltı – yerüstü zenginlikleri, o toplumun gelişmesinde etkili olur.

Advertisement

Yine, günümüz toplumlarının ekonomi politikası, “Üretim kimin için ve hangi yollarla olmalıdır?” sorusuna ve “Üretim sonucu elde edilen gelirden kimler hangi ölçüde yararlanmalıdır?” sorusuna bakış açısını yansıtır.

Toplumların tarihinde geriye doğru gittiğimizde, ekonomi faktörünün toplumları şekillendirmesini daha iyi görebiliriz, insanların doğa ile ilişkilerinin sonucu yaptıkları üretim, insanın insanla ilişkisine neden olmakta bu da toplumu şekillendirmektedir. Üretim elemanına sahip oluş ya da o elemanı gereği gibi kullanıp – kullanmama, bireyler ve toplumlar arasında ekonomik farklılaşma ve çatışmalara neden olmaktadır.

Ekonomide Mal Kavramı:

insanların gereksinimlerini giderebilecek özellikte olan şeylere mal denir. Malların insan gereksinmelerini giderme niteliğine “kullanım değeri” ya da “fayda” denir. Faydalı olma açısından mal ile hizmet arasında bir fark yoktur. Örneğin, fırıncının sattığı ekmek, nasıl bir ihtiyacı karşılıyorsa bir avukatın yaptığı savunma da yine bir ihtiyacı giderir.

Bir nesnenin mal niteliğini taşıması için değişim amacıyla üretilmesi gerekir. Örneğin, kendisi için yün çorap ören bir köylü kadın, mal üretmiş sayılmaz. Oysa, pazar için sebze üreten bir köylünün, pazara götürüp sattığı ve parasıyla ihtiyaçlarını karşıladığı sebzeler maldır.

Serbest Mallar: Hiçbir emek sarfedilmeden elde edilen mallardır.

Advertisement

Ekonomik Mallar: Elde etmek için emek, zaman ve çaba harcanan mallardır.

Tüketim Malları: İnsan gereksinmelerini doğrudan doğruya karşılayan mallardır. Ekmek, sebzeler, et, vb.

Üretim Malları: Bunlara sermaye malı, yatırım malı da denilir, insan gereksinmelerini dolaylı olarak giderirler. Madenler, araçlar, binalar, vb.

Dayanıksız ve Dayanıklı Mallar: Bir kullanışta kullanım değeri yok olan tüketim mallarına, dayanıksız; kullanım değerinden uzun süre yararlanılan tüketim mallarına, dayanıklı mal denir. Örneğin, ekmek, kömür, elbise dayanıksız; buzdolabı, otomobil, bilgisayar dayanıklı mallardandır.


Leave A Reply