Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

0
Advertisement

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri nelerdir? Bu etkiler üzerine örnekler ve hakkında bilgi.

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

Yeryüzünde farklı coğrafi özellikler ve bunlara bağlı olarak farklı ekonomik faaliyetler ve yaşam tarzları vardır. Ekonomik faaliyetler burada yaşayan insanların yaşam tarzlarının, kültürlerinin temelidir.

Sanayi devriminden önce hakim olan ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktı. Çok çocuklu aileler vardı. Sanayi devrimiyle yeni iş alanları açılmış insanların sanayi bölgelerine göçü ile günümüzün kalabalık şehirleri oluşmaya başlamıştır. Yaşam tarzları değişmiştir. Örneğin; madencilik ve turizm faaliyetlerinin yaygın olduğu iki farklı şehirdeki yaşam biçimleri değişiklik gösterir. Küçük bir yerleşim yeri olan kasaba gelişen sanayi faaliyetleriyle büyük bir şehir haline gelebilir.

Bu yerleşim yerlerinde yaşayan insanların hayat tarzları, kültürleri ve birbirleriyle olan ilişkileri büyük oranda değişime uğrar. Ruhr Havzası (Almanya) buna en tipik örnektir. Ruhr Bölgesi’nin esas gelir kaynağı yakın bir zamana kadar kömür ve çelik üretimiydi. Almanya’da sanayinin gelişmesin de Ruhr ve Saar havzalarındaki maden kömürü yatakları önemlidir. Kömür madenlerinden yararlanılmaya 13. yüzyılda başlanılmıştır. 18. yüzyılın sonlarına kadar maden kömürü üretiminde açık işletme türü hakimdi. Çoğunlukla ek bir gelir elde etmek isteyen köylüler çalışıyorlardı. Ocaklar yılın belli bir döneminde çalışıyordu ve üretim miktarı çok düşüktü. Sanayi devrimiyle birlikte demir ve çelik üretiminde maden kömürünün kullanılması kömür üretiminde çok büyük bir artışa neden olmuştur.

Advertisement

Bir zamanlar fabrika bacaları, vinç kuleleri ve yüksek fırınları ile dikkat çekerken son yıllarda köklü bir değişim geçirerek, geleceği parlak sanayi dallarının bulunduğu bir bölge haline gelmiştir. Bu yapısal değişim, ekolojik yenilenmeye de bağlıdır. Çevreye duyarlı teknolojileri geliştiren işletmeler sayesinde, Avrupa’da çevre teknolojisinin ileri gelen bir merkezi olmuştur.

Düsseldof, Essen ve Dortmund şehirleri de civarındaki köy ve çiftlikleri de içine alarak büyümüşler, böylece günümüzde Almanya’nın önemli şehirleri haline gelmiştir.


Leave A Reply