Ekonomist Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır? Görevleri ve Sorumlulukları

0

Ekonomist nedir ve nasıl olunur? Ekonomist ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Ekonomist

Advertisement

Ekonomist Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Ekonomistler veri toplayıp analiz ederek, trendleri araştırarak ve ekonomik sorunları değerlendirerek kaynakların, malların ve hizmetlerin üretimini ve dağıtımını incelerler.

Ne İş Yapar?

Ekonomistler genellikle şunları yapar:

  • ***Ekonomik sorunları araştırmak ve analiz etmek
  • ***Anket yapmak ve veri toplamak
  • ***Matematiksel modeller ve istatistiksel teknikleri kullanarak verileri analiz eder.
  • ***Araştırma sonuçlarını sunan raporları, tabloları ve çizelgeleri hazırlar
  • ***Piyasa trendlerini yorumlar ve tahmin eder
  • ***Ekonomik konularda işletmeler, hükümetler ve bireylere tavsiyelerde bulunur
  • ***Ekonomik problemleri çözmek için politikalar tasarlar veya önerilerde bulunur
  • ***Akademik dergilerde ve diğer medya kaynaklarında yayınlanmak üzere makaleler yazar

Ekonomistler eğitim, sağlık, kalkınma ve çevre gibi çeşitli alanlardaki sorunlara ekonomik analiz uygularlar. Bazı ekonomistler ürünlerin, sağlık hizmetlerinin veya enerjinin maliyetini inceler. Diğerleri istihdam düzeylerini, iş çevrimlerini veya döviz kurlarını inceler. Vergilerin, enflasyonun veya faiz oranlarının etkisini analiz eder.

Ekonomistler genellikle tarihsel eğilimleri inceler ve tahminlerde bulunmak için kullanırlar. Elektronik tablolar, istatistiksel analiz ve veritabanı yönetimi programları da dahil olmak üzere çeşitli yazılım programları kullanarak verileri araştırır ve analiz eder.

Advertisement

Eğitimi:

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,
Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve İktisat Fakültelerinin “İktisat” veya “Ekonomi” bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Ekonomi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İktisat Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Nerelerde Çalışır?

Birçok ekonomist şirketler için çalışır ve ekonominin işlerini nasıl etkileyeceğini anlamalarına yardımcı olur. Spesifik olarak, ekonomistler, bir şirketin karlarını maksimize etmesine yardımcı olmak için tüketici talebi ve satışı gibi sorunları analiz edebilir.

Ekonomistler ayrıca araştırma firmaları ve düşünce kuruluşları için çalışırlar; burada çeşitli ekonomik konuları inceler ve analiz ederler. Analiz ve tahminleri gazete ve dergilerde sıklıkla yayınlanmaktadır.

Bazı ekonomistler, büyük uluslararası operasyonlara sahip şirketler ve Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar için çalışmaktadır.

Aşağıda, ekonomist türlerine örnekler verilmiştir:

Ekonometristler, ekonomik ilişkileri test etmek için modeller geliştirir ve matematiksel analizleri kullanır. Ekonominin tüm alanlarındaki ekonomik gerçekleri veya eğilimleri açıklamak için matematik, oyun teorisi ve regresyon analizi gibi teknikleri kullanırlar.

Finansal ekonomistler tasarrufları, yatırımları ve riski analiz eder. Ayrıca finansal piyasaları ve finansal kurumları incelerler.

Advertisement

Endüstriyel örgüt ekonomistleri, bir endüstri içindeki şirketlerin nasıl organize edildiğini ve nasıl rekabet ettiklerini araştırır. Ayrıca, şirketlerin rekabeti kısıtlama girişimlerini düzenleyen antitröst yasalarının piyasaları nasıl etkilediğini incelerler.

Uluslararası ekonomistler uluslararası ticareti ve küreselleşmenin etkisini incelemektedir. Ayrıca küresel finansal piyasaları ve döviz kurlarını da incelerler.

İşgücü ekonomistleri, işçilerin arzını ve işverenlerin emek talebini inceliyorlar. Özellikle, istihdam seviyelerini ve ücretlerin nasıl belirlendiğini araştırırlar. Ayrıca, asgari ücret kanunları gibi emekle ilgili politikaların ve sendikalar gibi kurumların etkilerini de analiz ederler.

Makroekonomistler ve parasal ekonomistler ekonomiyi bir bütün olarak incelerler. İşsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme ile ilgili eğilimleri araştırabilirler. Ayrıca para arzı ve faiz oranlarının ekonomi üzerindeki etkilerini, maliye ve para politikalarını da inceler.

Mikroekonomistler, bireylerin ve firmaların arz ve talep kararlarını inceler. Örneğin, tüketicilerin belirli bir fiyattan talep edeceği ürün miktarını belirleyebilirler.

Kamu maliyesi ekonomistleri, devletin ekonomideki rolünü inceler. Özellikle vergi indirimlerinin, bütçe açıklarının ve refah politikalarının etkilerini analiz edebilirler.

Ekonomistlerde Bulunması Gereken Özellikler;

Ekonomistler aşağıdaki spesifik özelliklere sahip olmalıdır:

Analitik beceri. Ekonomistler verileri inceleyebilmeli, kalıpları gözlemleyebilmeli ve mantıklı sonuçlar çıkartabilmelidir. Örneğin, bazı iktisatçılar, gelecekteki işlere ilişkin öngörülerde bulunmak için tarihsel istihdam eğilimlerini analiz eder.

İletişim yetenekleri. Ekonomistler, çalışmalarını başkalarına açıklayabilmelidir. Sunumlar yapabilir, raporları açıklayabilir veya müşterilere ekonomik konularda tavsiyelerde bulunabilirler. Meslektaşlarla işbirliği yapabilir ve bazen ekonomik kavramları iktisatta olmayanlara açıklamalıdırlar.

Eleştirel düşünme becerileri. Ekonomistler karmaşık sorunları çözmek için mantık kullanabilmelidir. Örneğin, ekonomik trendlerin bir kuruluşu nasıl etkileyebileceğini belirleyebilirler.

Detay odaklı. Ekonomistler ayrıntılara dikkat etmelidir. Bulgularının doğruluğunu sağlamak için kesin veri analizi gereklidir.

Advertisement

Matematik becerileri. Ekonomistler matematikte istatistik, analiz ve diğer ileri konulardaki prensiplerini ekonomik analizlerinde kullanırlar.

Yazma Becerileri. Ekonomistler bulgularını net bir şekilde sunabilmelidir. Birçok iktisatçı meslektaşları veya müşterileri için raporlar hazırlar; diğerleri ise dergilerde veya medyada yayınlanması için yazar.


Leave A Reply