Ekosistem Nedir? Ekosistem Çeşitleri Nelerdir?

1

Ekosistem nedir, özellikleri nelerdir? Ekosistemlerde neler bulunur, ekosistem türleri nelerdir? Hakkında bilgi.

Ekosistem Nedir? Ekosistem Çeşitleri Nelerdir?

Advertisement

ekosistem-3 Bir bölgede popülasyonların yaşaması için mutlaka başka popülasyonlar ile su, toprak ve hava gibi cansız çevrenin bulunması gerekir.

Belli bir habitattaki hayvan ve bitki topluluğu ile bu topluluğun içinde yaşadığı çevreden oluşan, aralarında madde alışverişi olan ve büyük ölçüde kendi kendine yeten sistem ekosistem olarak adlandırılır.

Çöl bir ekosistemdir, göl de bir ekosistemdir. Akarsu ve ormanlar da birer ekosistem örneğidir.

ekosistem-4

Advertisement

Her ekosistemde üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar bulunur. Bu canlıların çeşidini ve miktarını daha çok cansız öğeler belirler. Mesela ışık sayesinde bitkiler besin ürettikleri gibi ışık alma süresinin farklı olması bitkilerin yaprak ve çiçek açma zamanlarını belirler.

Su bulmak ve vücut suyunu korumak canlılar için önemli bir sorundur. Canlıların suya olan gereksinimleri, kuraklığa olan dayanıklılığı canlıların dünya üzerindeki değişimini etkilemektedir.

Sıcaklık ekolojik faktörlerin en önemlilerindendir. Özellikle enzimlerin işleyişi sıcaklıkla doğrudan ilişkilidir. Bazı canlılar dar bir sıcaklık aralığında yaşayabilirken bazıları oldukça farklı sıcaklıklarda yaşayabilir.

Toprak, üreticileri doğrudan etkilerken tüketicileri dolaylı olarak etkiler. Özellikle topraktaki organik ve inorganik madde miktarı önemlidir. Her bitki aynı tip toprakta yetişmez. Özellikle topraktaki hava miktarı bitki köklerinin gelişiminde önemlidir. İyi havalandırılmamış toprakta bitkiler büyüyemez.

İklim, canlıların dağılımını etkileyen faktörlerden biridir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde patates yetişirken portakal yetişmez. Karadeniz Bölgesi’nde fındık ve çay yetişirken bu bitkiler Ege Bölgesi’nde yetişmez. Bu bölgelerin iklimleri üzerlerinde yetişen bitki türlerini belirler.

EKOSİSTEM TÜRLERİ

Advertisement

Deniz Ekosistemi

Denizlerdeki canlı çeşidi ve popülasyonların büyüklüğünü; ışık, sıcaklık, tuz miktarı ve deniz akıntıları gibi etkenler belirler.

Denizin kıyı kesiminden derinlere inildikçe oldukça fazla çeşitte canlıya rastlarız. Işığın ulaşabildiği bu noktalarda bazı tek hücreliler, kıkırdaklı ve kemikli balıklar, mürekkep balıkları, ahtapotlar, karides ve yengeç türleri yer alır. Hazar Denizi canlı türü bakımından oldukça zengin bir deniz ekosistemidir.

Yağmur Ormanı Ekosistemi

Yıllık yağış miktarları fazla olan tropikal yağmur ormanlarında zengin bir bitki örtüsü vardır. Bitki örtüsü zenginliği hayvan çeşitliliğini de etkiler.

Çöl Ekosistemi

Çöl ekosistemlerinde ani sıcaklık farklılıkları görülür. Kaktüs gibi aşırı sıcağa dayanıklı bitkiler bulunur. Üretici canlı miktarı az olduğundan canlı çeşitliliği çok azdır.

Popülasyonlar yaşamlarını devam ettirmek için birbirleri ile etkileşim hâlindedir. Popülasyonların birbirleri ile en fazla ilişkili olduğu durum beslenme ilişkisidir.


1 Yorum

Leave A Reply