Ekoturizm nedir? Ekoturizmin Özellikleri – Sorumlu Turist Nasıl Olmalı?

0
Advertisement

Ekoturizm nedir, özellikleri nelerdir? Ekoturizm neden önemlidir ve faydaları nelerdir? Sorumlu turist kimdir, nasıl olmalıdır?

Ekoturizmin Olmazsa Olmazları

ekoturizm

Doğa Koruma

Ekoturizm gidilen bölgenin korunmasına yardımcı olmayı hedefler. Ziyaretlerin hayvanların doğal yaşam alanlarına ve bitki örtüsüne zarar vermeden gerçekleşmesi için bir çerçeve sunar. Doğa alanlarında da olsa, koruma öncelikli olmayan her türlü turizm sadece bir macera veya doğa turizmi kategorisinde kalır. Ekoturizm koruma alanlarında halka koruyarak kullanımın yollarını sunabilir ve bu da yerel halkın korumacı kurumlarla ve tedbirlerle barışmasının bir yolu olabilir. Ayırca, ekolojik turizm bölge için diğer kalkınma fırsatlarıyla kıyaslandığında -örneğin madencilik, kerestecilik, enerji gibi- doğaya daha az olumsuz etki bırakır.

Yöre İnsanına Fayda

Ekoturizmle belki köşeyi dönmeyiz ama ekoturizmin gelir potansiyeli yörede yaşayan ve geçimleri doğal kaynaklara bağımlı olanlar için anlamlı olabilir. Ekoturizm, yerel halkın bölgedeki turizm gelişmelerinden dolaylı ve dolaysız olarak fayda elde etmelerini hedeflemelidir. Rehberlik hizmeti, yemek ve konaklama (ev pansiyonculuğu gibi küçük konaklama yerleri), elişleri, köy gıda ürünleri satışı, at ve bisiklet kiralama ve diğer yan sektörler ekoturizm alanlarındaki geçim kaynaklarına örnekler olabilir. Bu faydayı sadece maddi olarak da görmemek gerek: Ekoturizm, şehirden gelenle kırsaldakini buluşturur, iletişim kurar, bağ oluşturur. Yöre insanının verdiğinin, gönlünden paylaştığının hakkını vermeden olmaz ekoturizmde. Gözünü gözünden kaçırmadan, an içinde de olsa yüreğinde hissederek. İşte bence en önemli sonuçlarından biridir bu ekoturizmin.

Sorumlu Turist, Doğasever Yetiştirme

Ekoturizm ziyaretçileri doğaya ve yaban hayatına saygı duymaya yönlendirir. Ekoturizm etkinliğinde rehber, geziye katılanların tümünün “sorumlu turist” olduğunu varsaymaz, ilkesel olarak hassas bir doğal alana veya köye götürdüğü kişilere bazı temel hatırlatmaları yapar. Her şeye hükmetmeye ve vahşi tüketime alışkın bireye doğaya saygıyı vurgulamak önemlidir. Ekoturizm etkinliği sırasında doğayı daha yakından tanıyan, duyarlı, bilgili bireyin dönüşümü tüm yaşantısına yansır. Evde de su ve enerji kullanımını en aza indiren, ekolojik gıdanın tüketicisi, yaşamın bütününe saygılı bir bireyle karşılaşırız. Bu da ekoturizmin zor görünen ama çok önemli etkilerindendir.

ekoturizm

Advertisement

Sorumlu Turist Kimdir?

 • Ekoturizm alanlarında eğer önceden belirlenmiş yürüyüş yollan varsa, onlar dışına çıkmaz.
 • Doğa alanında girişi yasak olan koruma bölgeleri varsa bunlara saygılı bir güzergâh izler.
 • Motorlu taşıtı ile araç yolları dışında maceraya atılmaz; bitki örtüsü ve hayvanların yaşam alanlarını bozmaz.
 • Doğada kamp yapmadan önce alanın uygun olup olmadığı ile ilgili bilgi sahibi olur, izin gerektiren yerler için izin alır.
 • Atıklarını bırakmaz ve yanında şehre getirerek orada çöpe atar. Çünkü pek çok köy ve doğa alanında atıkların etkin bertarafının zorluğunu bilir.
 • Doğa alanlarında gürültülü, müzikli değil dinginlik içinde, doğanın sesleri eşliğinde dolaşır. Doğada rüzgârın, yağmurun sesi, kuşların ötüşünü dinler.
 • Tüm canlılara karşı sevecendir. Onlara dokunmaz, onları toplamaz, yerlerinden etmez.
 • Fosil, taş, hayvan atıklarını bulduğu yerde bırakır.
 • Sigarasını atmaz, piknik için ayrılmış alanlar haricinde ateş yakmaz.
 • Piknik için tahsis edilmiş alanlara odunkömürü ile gelir, ateş için etraftan çalı çırpı toplamaz. Devrik ağaç ve dalların pek çok canlıya yaşam alanı sunduğunu bilir ve dokunmaz.
 • Kurak veya yarı kurak alanlarda su kullanımını en aza indirir.
 • Hayvanların yuvalarına ve beslenme alanlarına yaklaşmaz ve hayvanları ürkütmez.
 • Yerel geleneklere ve yöre İnsanının yaşamına, geleneklerine saygılı olur. Fotoğraf çekmeden önce izin alır.
 • Alanda huzursuz edici bir durum fark ederse, yetkililere hemen haber verir.
 • Doğada ayak izinden başka bir şey bırakmaz ve doğadan anılarından başka bir şeyle ayrılmaz.


Leave A Reply