El Aletleri Nelerdir?

0

El aletleri nelerdir, isimleri ve görevleri? El aletleri ne işe yarar, nasıl kullanılır, özellikleri, resimleri, hakkında bilgi.

el aletleri

El Aletleri Nelerdir? İsimleri ve Görevleri

Advertisement

Alyan

Cıvataları gevşetmek ya da sıkıştırmak için kullanılan alet. Altıgen kesitlidir, genellikle L şeklindedir. Sapına kuvvet uygulandığında ucunda daha büyük bir döndürme kuvveti elde edilir.

Boru anahtarı

Boruları gevşetmek ya da sıkmak için kullanılan alet. Dişli çenesinin genişliği gevşetilecek ya da sıkıştırılacak borunun kalınlığına göre ayarlanabilir. Sapına kuvvet uygulandığında çenesinde daha büyük bir döndürme kuvveti elde edilir.

Çekiç

Metal malzemeleri dövmek ya da çivi çakmak gibi işlerde kullanılan alet. Genellikle sapı tahtadan, başıysa sert metalden yapılır. Çekiç bir nesneye vurulduğunda çekicin temas ettiği alana büyük bir kuvvet uygulanır.

Eğe

Tahta ve metal malzemelerin yüzeylerindeki pürüzleri gidermek ya da malzemelere şekil vermek için kullanılan alet. Genellikle sert metalden yapılan gövdesinde küçük dişleri vardır. Eğe, dişli gövdesi malzemeye sürtülerek kullanılır.

Advertisement

Gönye

Yüzeylerin birbirine dik olup olmadığını anlamak için kullanılan alet. Gönye birbirine dik konumda bulunan sabit iki parçadan oluşur. Bu parçalardan biri ya da her ikisi de cetvel gibi ölçeklendirilmiştir.

İngiliz anahtarı

Somunları ya da cıvataları gevşetmek ya da sıkıştırmak için kullanılan alet. ingiliz anahtarının çene açıklığı cıvatanın başının ya da somunun boyutuna göre ayarlanabilir. Sapına kuvvet uygulandığında çenesinde daha büyük bir döndürme kuvveti elde edilir.

İşkence

Malzemeleri genellikle birbirine yapıştırmak amacıyla geçici olarak bir arada tutmaya yarayan araç. İşkencenin çenelerinden biri sabit, diğeri hareketlidir. Malzemeler işkencenin çeneleri arasına koyulur ve hareketli çene çevirme koluyla sabit çeneye yaklaştırılır ve malzemeler sıkıştırılır.

Kargaburnu

Nesneleri tutmak, gevşetmek, sıkmak ya da bükmek için kullanılan alet. Ucunun sivri olması sayesinde pensenin ulaşamadığı yerlerdeki nesneleri kavrayabilir. Saplarına kuvvet uygulandığında çenelerinde daha büyük bir sıkıştırma kuvveti elde edilir.

Kerpeten

Tel, kablo ya da ince çivi gibi nesneleri çekmek ya da kesmek için kullanılır. Çenesi keskindir. Saplarına kuvvet uygulandığında çenelerinde daha büyük bir sıkıştırma kuvveti elde edilir.

Keski

Taş, metal ya da tahta gibi sert malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılan, ucu keskin metalden yapılmış alet. Tokmak ya da çekiçle tepesine vurulduğunda uygulanan kuvveti metal ucuna iletir.

Advertisement

Kontrol kalemi

Herhangi bir elektrik devresinin açık olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılan alet. Kontrol edilen yerle elimiz arasında gerilim farkı varsa kontrol kaleminin içinde bulunan lamba yanar. Kontrol kalemlerinin ucu genellikle düz tornavida ucu şeklindedir.

Lastik tokmak

Yumuşak yüzeyli malzemeleri onlara zarar vermeden ezmek, yapıştırmak ya da çakmak için kullanılan saplı alet. Lastik tokmakların başı kauçuktan yapılır. Tokmak bir yüzeye vurulduğunda tokmağın başı genişliğinde bir alana büyük bir kuvvet uygulanır.

Pense

Nesneleri tutmak, gevşetmek, sıkmak ya da bükmek için kullanılan, çeneleri tırtıklı alet. Saplarına kuvvet uygulandığında çenelerinde daha büyük bir sıkıştırma kuvveti elde edilir.

Somun anahtarı

Somunları ve cıvataları gevşetmek ya da sıkıştırmak için kullanılır. Somun anahtarları belirli boyutlardaki somunlara uygun olarak yapılmıştır. Bu nedenle farklı boylardaki somunlar için farklı anahtarlar gerekir. Sapına kuvvet uygulandığında çenesinde daha büyük bir döndürme kuvveti elde edilir.

Su terazisi

Nesnelerin yüzeylerinin yere paralel ya da dik olup olmadığını ve bazen de yerle 4-5 derecelik açı yapıp yapmadığını anlamak için kullanılan alet. Su terazisinde içinde birer hava kabarcığı bulunan cam ya da plastik silindirler bulunur. Her bir silindirin üzerinde iki çizgi vardır. Silindir yere tam paralel olduğunda hava kabarcığı bu iki çizginin ortasında durur.

Şerit metre

Malzemelerin boyutlarını ölçmek için kullanılan alet. Şerit, ucu çekildiğinde dışarı çıkar, bırakıldığındaysa bir yay yardımıyla sarılarak içeri çekilir. Böylece şerit metre küçük bir hacme sığar.

Testere

Tahta, metal gibi malzemeleri kesmek için kullanılan alet. Testerenin metal gövdesinde üçgen şeklinde birçok kesici diş bulunur. Testerenin dişli bölümü kesilecek olan yüzey üzerinde ileri geri hareket ettirilir. Bu hareket tekrarlandığında malzemenin testereyle temas eden kısmı yontulur ve kesme işlemi yapılmış olur.

Tornavida

Vidaları sökmek ya da takmak için kullanılır. Ucu çeşitli şekillerde olabilir. En yaygın kullanılanlar yıldız ya da düz uçlu olanlardır. Tornavidanın sapı ucuna göre daha kalındır. Sapına kuvvet uygulandığında ucunda daha büyük bir döndürme kuvveti elde edilir.


Leave A Reply