El Greco Kimdir?

0

El Greco kimdir? Aslen Yunanlı olduğu için El Greco ismi ile tanınan ressamın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

El Greco Kimdir?

El Greco; Yunan kökenli İspanyol ressamıdır (Girit/Kandiye 1541 – Toledo 1614).

Advertisement

Venedik Cumhuriyeti’ne bağlı olduğu dönemde Girit’te yaşayan Yunanlı bir ailenin üyesiydi. Bu nedenle sonraları, İspanyolcada Yunanlı anlamına gelen El Greco adı verildi. 1565’te Venedik’e gidip San Giorgio Kilisesi ya da Yunanistan’dan gelen sanatçıların Bizans üslubunda eserler yaptıkları Rio dei Greci yakınında bir atölyede çalıştı. Kimi kaynaklara göre Venedik’e geldiğinde eğitimini tamamlamış varsayılan sanatçı, önce Jacopo Bessano’ nun, 1565-1566’da Tintoretto’nun atölyesinde çalıştı. 1567’de Tiziano‘nun öğrencisi oldu. 1570’te Roma’ya gitti. İtalyan insancıları (hümanistler) ve o dönemde Mahşer adlı eserini yapan Michelangelo ile ilişki kurdu, 1572’de Roma’dan ayrıldı.

Bir süre Madrid’de kaldıktan sonra 1577′ de Toledo’ya yerleşti. Kral II. Felipe’nin hizmetinde çalıştı. 1586’da Toledo, San Tome Kilisesi için yaptığı Kont Orgazm Ölümü adlı eseriyle ilgi çekti. Bundan sonra kilise ve manastırlar için ısmarlanan resimleri atölyesinde oğlu Jorge Manuel, ressam Luis Tristan ve Francisco Preboste ile birlikte yaptı.

El Greco

Sanat tarihinde maddeci (materyalist), Rönesans kültürüne karşı, insan ruhunun savunucusu sayılır. Doğduğu ülkede ortaçağdan sonra yeni bir sanat üslubu gelişmemişti. Eski Bizans üslubunda yapılmış, görkemli ve gerçekçilikten uzak aziz figürlerini görmeye alışmıştı. Resimlerinde çizim doğruluğuna önem vermiyordu. Bu nedenle Venedik’te yaygın olan maniyerist (yapmacıkçı) üslubu yadırgamadı. Önceleri Bassano, Tiziano ve Tintoretto’ nun, sonra Michelangelo‘nun son eserlerinin etkisinde kaldı.

Advertisement

Tintoretto’ya özgü simetridışı ve karşı gelenekçi kompozisyon yöntemini ve Parmigianino’nun aşırı üslupta uzamış figürlerini kullandı. Aşırı dindar bir ülke olan İspanya’da çalışması ve kendi tutuculuğu nedeniyle dinsel konuları yeğledi. Bu nedenle üslubuyla ilgili eleştiriler yapılmadı. Doğal renk ve biçimleri yadsıyan görüntülerinin özgünlüğü nedeniyle Tintoretto’nun maniyerizmini bile aştığı söylenir. Tiziano‘nun etkisinde portreler de üretmiştir. Çeşitli müze, kilise ve koleksiyonlarda bulunan eserlerinden başlıcaları: Kutsal Üçlü (1577-1579); Kont Orgaz’ın Gömülüşü(1586-1588),Kardinal Don Fernando Nino de Guevara’nın Portresi (1600); Toledo’dan Görüntü (1604-1614); Laocoon (1610-1614).

Kaynak – 2

EL GRECO (1541-1614)

Ünlü bir Venedikli ressamdır. Aslında Giritli bir Yunanlıdır; onun için de «El Greco» (Yufianlı) adı ile tanınmıştır. Asıl adı Domenikos Teotokopulos’tur. Girit’te Kandiye’ nin Fidele köyünde doğduğu sanılır.

O çağlarda Girit Venedik’e bağlıydı. 1566′ da Girit’in Türkler’in eline düşeceğinden korkuluyordu, babası, Domenikos’u Venedik’e yolladı. O sırada yirmi beş yaşını geçmişti. Tiziano Vecellio’nun, atelyesinde çalışıyordu. Bez yerine tahta üzerine resim yapıyordu. Yavaş yavaş şöhret kazanmaya başladı. 1576’da besteci Palestrina’yla tanıştı. Onun etkisiyle, zaten içinde uyanan din duyguları büsbütün gelişti, bu konuda çalışmaya koyuldu. Bir ara Cervantes’le de tanıştı, bu meşhur yazar, ressam adını söylemediğinden, onu «El Greco» diye çağırmaya başladı. Ressamın lâkabı böylece doğmuş oldu.

El Greco onun telkiniyle 1577’de Toledo (İspanya) ya gitti. İsa’nın çarmıha gerilişini anlatan «Espolio» adlı tablosu, ressamın ününü bütün İspanya’ya yaydı. Bu resimde, El Greco’nun asıl kişiliği iyice belirmişti: Alev gibi uzun uzun vücutlar, tek kaynaktan gelen ışığın gölgelerle ayrımı, yalnız siyah-beyazla ışık-gölgenin gösterilişi, eşyada daima tek bir rengin kullanılması… Bunlarda Venedik Okulu’nun renkçi görünüşü ile İtalyan Rönesans ustalarının ışık-gölge fikri açıkça bellidir.

El Greco, fikir yönünden, ölüm konusunu sık sık, yeni bir hayatın başlangıcı olarak ele almıştır. «Kont Orgaz’ın Gömülüşü», «Kutsal Aile» gibi birçok tanınmış eserleri İspanya, İtalya, Fransa,- İngiltere, Amerika ve Rusya müzelerindedir.

Advertisement


Leave A Reply