El Harezmi Kimdir?

0
Advertisement

Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi Kimdir? El-Harezmi hayatı, biyografisi, çalışmaları, eserleri, buluşları ile ilgili bilgi.

El-HarezmiEl-Harezmi; (Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi) İslâm matematikçisidir (? 780 – Harzem 850)

Halife Me’mun tarafından Bağdat’ta çağırıldı. Saray Kütüphanesinde hafizülkütüplük yaptı. Hindistan’a gitti. 830’da yeniden Bağdat’a döndü. Astronomi çalışmaları için Sinear Ovası’na gönderildiği ileri sürülür. Doğu ve Batı uygarlıklarına hızla yayılan ve yöntemleri günümüzde de kullanılan İlm-el Cebr vel Mukabele (Aktarma ve Kısaltma Bilimi) adlı matematik kitabını yazdı. 16. yüzyılda Latinceye çevrilen bu kitabında, İskenderiyeli Diophantus’un önerdiği “kısaltarak simgelemeyi” (sinkopat cebir) daha da geliştirerek “simgeli cebir” biçimine dönüştürdü. Böylece Diophantus ve Theon’un kullandıkları cebir ve geometriye daha da açıklık getirdi. Matematikte sıfırı “0” kullandı. Hint sayılarını İslâm sayılarına göre verdiği için Latincede onun adından kaynaklanarak bu yönteme Arap rakamları ya da “algoritma” adı verildi.

Öteki eserleri: Kitabül Muhtasar fi’l Hisabül Hindi (Hint Hesabına Göre Matematik Özeti), Fi’zic, Kitabül’l Amel bi’Usturlab (Usturlabın Deney Kitabı), Kitap Suret’ül Arz (Enlem Boylam Kitabı).


Yorum yapılmamış

Leave A Reply