Elbistan Nerededir?

0
Advertisement

Elbistan nerededir? Elbistan hangi ilimize bağlıdır? Elbistan ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Elbistan; Kahramanmaraş İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Gücük), 74 köyü vardır. İlin kuzeyinde; batıda Afşin, güneyden Ekinözü ve Çağlayancerit, doğudan Nurhak ve Malatya’nın Doğanşehir, kuzeyden Sivas’ın Gürün ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları; Güneydoğu Toroslar’ın en batıdaki yüksekliklerini içine alır. Burada Binboğa Dağları 2.500 m’yi geçer. Güneyde Berit Dağı (3.027 m), kuzeyde Hezanlı Dağı (2.283 m), doğuda Kartal Dağı (2.716 m), Ceyhan Irmağı’nın kollarından Nargile Deresi ile ayrılan Salvan Dağı (2.362 m), ilçe merkezinin güneybatısında Şar Dağı (2.300 m) önemli yüksekliklerdir. Bu dağların kuzeyindeki Elbistan Ovası, ilçe sınırları dışında Afşin topraklarında da devam eder. Akdeniz iklimiyle kara iklimi arasında bir geçiş iklimi gözlenir. Batıya doğru Akdeniz, doğuda ve kuzeyde kara iklimi egemendir. Genelde yazlar sıcak, kışlar soğuktur. 350-500 mm arasında değişen yağış, batıdan doğuya doğru azalır. İlçenin en önemli suyu, kaynağı da, ilçe merkezinin 2 km kadar batısında Pınarbaşı’ndan doğan Ceyhan Irmağı’dır. Çok güçlü karstik kaynaklarla beslendiğinden, burada birdenbire güçlü ve bol akışlı bir ırmak görünümü alır. Ceyhan’ın kollarından Söğütlü Deresi, ilçe merkezinin kuzeyinden geçer, daha batıda Hurma Deresi ile birleşerek Ceyhan Irmağı’nı oluşturur. Bitki örtüsü, yağış koşullarına bağlı olarak batıdan doğuya doğru seyrekleşir. Ova tabanında bozkır otlakları, bodur meşeler batıda ise maki, karışık ormanlar, çamlar göze çarpar. Ekonomi tarıma dayanır. Ovada buğday, arpa, çavdar gibi tahıl ürünleriyle mısır, mercimek, nohut ekimi yaygındır. Pirinç ekimi son zamanlarda büyük ölçüde gerilemesine karşın, pancar tarımı önem kazanmaktadır. Elbistan Ovası‘nda yetiştirilen pancar, Malatya Şeker Fabrikası’ nda işlenir. Ayrıca az miktarda tütün ekimi yapılır. Meyvecilik, yeni gelişmektedir (özellikle elma). Dağ köylerinde hayvancılık oldukça yaygın bir uğraşı olup hayvansal ürünler genellikle çevre il ve ilçelere satılır. İkinci büyük gelir kaynağı madenciliktir. Berit Dağı’nda bakır, demir madenleri işletilir. Ancak ilçe, 1965’te bulunan linyit yataklarıyla bambaşka bir görünüm kazanmıştır. 1969’da aramaları tamamlanan linyit, Afşin-Elbistan sınırı arasında Kışlaköy ve çevresinde yoğunlaşmıştır. 3.5 milyar ton rezervlik linyit yatakları, Türkiye’nin en büyük termik santralında kullanılır.

Elbistan Ovası‘nın güney kenarındaki Şar Dağı’nın eteğinde, deniz düzeyinden 1.150 m yüksekte kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 160 km, Malatya’ya 105 km, Fevzipaşa-Malatya Demiryolu üzerindeki Kapıdere İstasyonu’na 66 km uzaklıktadır.


Leave A Reply