Elçi Nedir? Büyükelçi Nedir?

0

Elçi nedir? Elçinin görevleri nelerdir? Büyükelçi nedir, ne iş yapar? Elçilik kademeleri nelerdir, maslahatgüzar nedir?

Bir devleti başka bir devlet nezdinde temsil eden şahıstır. Devlet başkanı tarafından atanır; muhatabı yabancı devletin başkanıdır. Şu sınıflara ayrılır:

Advertisement

1 — Büyükelçi: En yüksek dereceli temsilcidir. 1918’e kadar yalnız büyük devletler birbirlerine büyükelçi gönderirlerdi. Bu devletler şunlardı: A. B. D., Japonya, Türkiye, Rusya, Avusturya – Macaristan, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere Meselâ Çin bile, ancak ortaelçi gönderirdi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra en önemsiz devletler bile birbirlerine büyükelçi gönderir oldular, eski gelenek yıkıldı.

2. — Ortaelçi: Büyükelçiden sonra gelen temsilci derecesidir.

3. — Mukim siyasi temsilci: Daha küçük siyasî temsilcidir; birbirleriyle çok az siyasî ilgisi olan devletler arasında gönderilir.

4. — Olağanüstü temsilci: Her hangi bir mesele üzerinde o meseleyi halletmek üzere geçici olarak gönderilmiş siyasî temsilcidir.

Advertisement

5. — Maslahatgüzar: Geçici olarak elçinin yerini tutan siyasi temsilci.

Elçiler doğrudan doğruya siyasi işlerle uğraşırlar; pasaport işleriyle konsolosluklar uğraşır.

Elçiden sonraki en kıdemli yardımcıya «müsteşar» denir. Sonra kâtipler, ataşeler gelir. Bunların topu elçilik erkânını teşkil ederler, devletlerarası hukukta belirli imtiyazlardan faydalanırlar.


Leave A Reply