Elde İle İlgili Cümleler, Elde Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

Elde ile ilgili cümleler. Elde kelimesi içeren “Elde” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Elde İle İlgili Cümleler - Elde Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

Elde Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. GSMH’nin yarısını, turizmden elde edilen gelirler oluşturur.
 2. Eğimli kesimlerinde ırmaktan elde edilen enerji, Ulster keten dokumacılığının sanayileşmesinde önemli rol oynamıştır.
 3. Ormanlardan kopal ve kereste elde edilir; ırmaklarda, bataklıklarda ve Mai-Ndombe Gölünde (II. Leopold Gölü) balık tutulur.
 4. Adalarda denizhıyarı, kaplumbağa, reçine, pirinç ve sagu nişastası elde edilir.
 5. Elde edildiği başlıca yerler Almanya, Brezilya, Hindistan, ABD, Küba, Fas, Gana ve Güney Afrika’dır.
 6. Bazı uzmanlarca lipit, bazılarınca da alkaloit olarak kabul edilen bu bileşik ilk kez 1820’de elde edilmiş, o yüzyılın sonuna doğru da laboratuvarda yapay olarak hazırlanmıştır.
 7. Adı kayıtlarda ilk kez 13. yüzyılda geçen kent, aynı yüzyılda kasaba ayrıcalıkları elde etti.
 8. Elde kanıt olmamakla birlikte, kayınpederi tarafından zehirlendiği öne sürülür.
 9. Eldeki bilgiler Pikt dilinin Goidel dillerinden çok Galya ve Briton dillerine yakın bir Kelt dili olduğunu göstermektedir.
 10. Moheganlar ve Pikuatlar önceleri Pikuat şefi Sassacus’un yönetimindeyken, şef yardımcısı Oncas’ın önderliğindeki bir ayaklanmanın ardından Moheganlar bağımsızlıklarını elde etti.
 11. pik, yüksek fırında indirgendikten sonra erimiş halde kalıplara dökülerek elde edilen ham demir külçesi.
 12. Yapıtları hakkında bir fikir elde edilebilmiş ilk tragedya yazarıdır.
 13. Bu fotoğrafçılar 1902’de New York’taki Camera Club’dan ayrılmışlar ve çizime, aside yedirme baskıya ve yağlıboya resme yakın etkilerin film ve kart üstünde elde edilebileceği teknikler araştırmaya girişmişlerdi.
 14. Özel kutulu şekillerde hazırlanan bu tesbihler, elde bıraktıkları hoş koku ile misafirleriniz için oldukça güzel bir hediye olacaktır.
 15. 1977’de Balkan maraton şampiyonluğunu elde etti.
 16. pirilamin, ilk kez 1944’te kullanılan, yapay bireşimle elde edilen antihistaminik.
 17. Tuğla ve kiremit sanayilerinin bulunduğu kentteki bir başka üretim etkinliği de, mayalanmış balıktan elde edilen ve Vietnam mutfağında yaygın olarak kullanılan nuoc mam yapımıdır.
 18. 1983’te BankAmerica, Charles Schwab and Company adlı büyük borsa şirketini satın alma iznini elde etti.
 19. Aristophanes’le aynı dönemde yaşayan Phrynikhos yapıtlarını İÖ 430’da yazmaya başladı ve Büyük Dionysia şenliğinde iki büyük başarı elde etti.

Leave A Reply