Elektriğin Manyetik Alanı

0

Elektriğin oluşturduğu manyetik alanı ile ilgili genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Manyetik Alan Çizgileri

Manyetik Alan Çizgileri

ELEKTRİĞİN MANYETİK ALANI

Advertisement

Üzerinden elektrik akımı geçen bir iletkenin çevresinde de tıpkı mıknatısın çevresindeki gibi bir alan doğar. Bu alana elektromanyetik alan denir.

Bir tek tel yerine, bir makara üzerine sarılmış tellerle aynı deneyi yaparsak bu alanın daha şiddetlendiğini görürüz. Böyle makara üzerine sarılmış tele bobin denir. Bobinden akım geçtiği sürece elektromanyetik alan etkindir. Akım kesilince mıknatıslık kaybolur.

Bu durumun en belirgin örneğini elektrik zili’nde görürüz. Elektrik zilinde iki tane bobin, bir de bunların karşısında hareketli bir levha vardır. Biz zilin düğmesine basınca elektrik devresi kapanır, bobinlerden akım geçer, bobinler karşılarındaki levhayı çeker. Levhanın ucunda bir tokmak vardır, tokmak zilin çanına vurur. Aynı zamanda levhanın çekilmesi zilin devresini açar; o zaman akım kesilir, levha eski yerine gelir.

Parmağımızı düğmenin üstünden kaldırmamışsak, devre tamamlandığı için aynı olay gene tekrarlanır. Böylece levha bir çekilip bir bırakılır, dolayısıyla tokmak çanın üzerinde inip kalkar, zil çalmış olur. Parmağımızı düğmeden çekince devre açılır, zil susar.

Advertisement


Leave A Reply