Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler

0

Kararlı atom nedir? Elektron alışverişi nasıl olur? Dublet ve Oktet kuralı nedir? 7. sınıf elektronların dizilimi ve kimyasal özellikler konu anlatımı.

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler

Atomların son katmanları tam dolu ise bu tür atomlar kararlı atom olarak adlandırılır.

Advertisement

Aşağıdaki atomlar kararlı haldedir.

helyum-atomu

Helyum atomunun yalnızca bir katmanı vardır. Sahip olduğu tek katman, tam dolu olduğu için; helyum atomu kararlıdır.

neon-atomu

Advertisement

Neon atomunun iki katmanı vardır. Son katmanında 8 elektron bulunmaktadır. Neon atomu kararlıdır.

argon-atomu

Argon atomunun üç katmanı vardır. Üçüncü ve son katmanında 8 elektron bulunmaktadır. Argon atomu kararlıdır.

***Bir atomun tek katmanı varsa ve bu katmanda 2 elektron bulunduruyorsa kararlıdır. İki ve üç katmanlı atomların kararlı olması için son katmanlarında 8 elektron olması gerekir.

Helyum, neon ve argon gibi elementlerin son katmanları elektronla tam dolu olduğundan kararlı bir yapıya sahiptir. Kararlı hâlde olmayan atomlar kararlı hâle gelebilmek için elektron alışverişi yapar..

Atomlar son yörüngelerindeki elektron sayılarını kararlı elementlerin elektron sayılarına benzetmek için elektron alır veya elektron verir.

Advertisement

Bu atom tek katmana sahipse ve katmandaki elektron sayısını 2’ye tamamlamışsa Dublet Kuralı‘nı, birden fazla katmana sahipse ve son katmandaki elektron sayısını 8’e tamamlamışsa Oktet Kuralı‘nı gerçekleştirmiştir. Her iki durumda da atom kararlı hâle ulaşır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

Nötr flor atomunun son katmanında 7 elektron bulunmaktadır. Flor atomu kararlı olmak için ya 1 elektron almalı ya da 7 elektron vermelidir. 1 elektron almak 7 elektron vermekten daha kolaydır. Bundan dolayı F atomu 1 elektron alarak kararlı hâle ulaşır. F- iyonu oluşur.

flor-atomu

Nötr magnezyum atomunun son katmanında 2 elektron bulunmaktadır. Magnezyum atomu kararlı olmak için ya 2 elektron vermeli ya da 6 elektron almalıdır. 2 elektron vermek 6 elektron almaktan daha kolaydır. Bundan dolayı Mg atomu 2 elektron vererek kararlı hâle ulaşır. Mg2+ iyonu oluşur.

magnezyum-atomu


Leave A Reply