Elektroskobun Çalışma Prensibi

0

Elektroskop nasıl çalışır, yaprakları ne zaman, nasıl açılır? Elektroskobun çalışma prensibi, konu anlatımı.

ELEKTROSKOP

Bir cismin yük durumunu, yüklü ise ne tür bir yüke sahip olduğunu ve yük miktarını belirlemek için kullanılan alete elektroskop denir.

Advertisement

Nötr elektroskobun yaprakları kapalıdır.
Yüklü elektroskobun yaprakları açıktır.

Aşağıda elektroskop kullanarak farklı durumlardaki cisimlerin yüklerinin nasıl bulunabileceği açıklanmıştır:

Yüksüz Bir Elektroskaba Yüklü Bir Cisim,

Yaklaştırılırca

Advertisement

elektroskop-calisma-1

Nötr bir elektroskoba negatif yüklü bir cisim şekildeki gibi yaklaştırılıra cisimdeki negatif yükler, elektroskoptaki negatif yükleri iter.

Böylece elektroskobun topuzu pozitif, yaprakları ise negatif yükle yüklenir ve yapraklar açılır.

Dokundurulursa

elektroskop-calisma-2

Yüksüz bir elektroskoba negatif yüklü bir cisim şekildeki gibi dokundurulsun. Cisimdeki negatif yüklerin bir kısmı elektroskoba geçer. Yani elektroskop negatif yükle yüklenir. Elektroskobun yaprakları açılır.

Advertisement

Cisim, elektroskoba dokundurulduktan sonra elektroskop ve cisim aynı cins yükle yüklenir.

Yüklü Bir Elektroskoba Aynı Yüklü Bir Cisim,

Yaklaştırılırca

elektroskop-calisma-3

Negatif yüklü bir elektroskoba negatif yüklü bir cisim şekildeki gibi yaklaştırılırsa; cisimdeki negatif yükler elektroskoptaki negatif yükleri iter. Elektroskobun yapraklan biraz daha açılır.

Dokundurulursa

elektroskop-calisma-4

***Elektroskop ve cismin yük miktarları eşit ise yük alışverişi gerçekleşmez. Yapraklar hareketsiz kalır.

***Cismin yük miktarı, elektroskobunkinden fazla ise cisimden elektroskoba yük geçer ve yapraklar biraz daha açılır.

***Elektroskoptaki yük miktarı fazlaysa elektroskoptan cisme yük geçer. Yapraklardaki yük miktarı azaldığı için yapraklar biraz kapanır.

Yüklü Bir Elektroskoba Zıt Yüklü Bir Cisim,

Advertisement

Yaklaştırılırca

elektroskop-calisma-5

*** Pozitif yüklü bir elektroskoba negatif yüklü bir cisim şekildeki gibi yaklaştırılırsa; elektroskoptaki negatif yüklerin bir kısmı cisimdeki negatif yükler tarafından itilir. Yapraklardaki pozitif yük fazlalığı azaldığı için yapraklar biraz kapanır.

Dokundurulursa

elektroskop-calisma-6

***Elektroskop ve cismin yük miktarları eşit ise birbirlerini nötrler ve yapraklar tamamen kapanır.

***Cismin yük miktarı, elektroskobunkinden fazla ise elektroskop önce nötrlenir sonra cismin yüküyle yüklenir. Bu durumda yapraklar önce kapanır, sonra açılır.

***Elektroskoptaki yük miktarı fazlaysa elektroskoptan cisme yük geçer. Yapraklardaki yük miktarı azaldığı için yapraklar biraz kapanır.


Leave A Reply