Element Nedir? Hakkında Bilgi

0

Element ne demektir? Elementlerin özellikleri nelerdir? Bileşikler nelerdir? Önemli elementler ve özellikleri hakkında bilgi.

elementlerElement; kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan ya da bileşim yoluyla elde edilmeyen madde, basit madde de denilir. Atom kuramına göre, aynı tür atomlardan oluşmuş maddeye de element adı verilir. Elementler atom numarasıyla belirlenir. Farklı elementlerin atom numaraları, bir başka deyişle atomlarının çekirdeklerindeki proton sayılan da farklıdır. Atom numarasının değişmesi yeni bir elementin ortaya çıkmasına neden olur. Birbirleriyle birleşerek kimyasal bileşikleri oluşturan elementlerin 89 tanesi doğada bulunur. Güçlü radyoaktif olduklarından, yarılanma sürelerinin kısalığı nedeniyle doğada bulunmaları olanaksız olan 19 element çekirdek tepkimesi yoluyla laboratuvarda yapay olarak elde edildi ve böylece günümüzde bilinen elementlerin sayısı 108’e yükseldi. Bu sayı, bilimsel bilgi ve teknolojinin ilerlemesiyle daha da artacaktır. Elementler oda sıcaklığında katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilir. Doğada bulunan 89 elementten 15’i oda sıcaklığında gaz, ikisi sıvı (cıva ve brom) ve geri kalan 72 tanesi de katıdır. Elementler kimyasal davranışları bakımından üç gruba ayrılırlar. Bileşiklerinde genellikle negatif (-) değerlikli olarak bulunan elektron alma eğiliminde olan elementlere de ametal adı verilir. Davranış olarak metallere benzeyen ancak bazı bileşiklerinde negatif değerlikli olabilen elementlere de yarımetal adı verilir. Örneğin, sodyum, demir ve alüminyum metal; oksijen, kükürt ve fosfor, ametal; bizmut ve antimon da yarımetaldir. Metaller ve ametaller de kendi aralarında kimyasal özelliklerine göre çeşitli gruplara ayrılırlar. Örneğin metaller arasında alkali metaller (lityum, sodyum, potasyum, ruludyum, sezyum ve fransiyum), toprak alkali metalleri (berilyum, magnezyum, salsiyum, stronsiyum, baryum ve radyum) ve ametaller arasında halojenler (fluor, klor, brom, iyot ve astatin) gibi gruplara ayrılır. Doğada bulunan elementlerin dünyadaki bulunuş oranları birbirinden çok farklıdır. Örneğin, titanyum tüm dünyanın % 0.06’sını oluştururken, bu oran demir için % 38.8’dir.

Advertisement

PERİYODİK TABLO VE TÜM ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYIN


Leave A Reply