Elementlerin isimlendirilmesi ve Sembolleri

2

Elementler nasıl isimlendirilir ve sembolleri nasıldır? Element isimleri nasıl belirlenmiştir, hakkında bilgi.

ELEMENTLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE SEMBOLLERİ

Advertisement

Elementlerin isimleri belirlenirken özelliklerine uygun isimler konulmaya dikkat edilmiştir. Oksijen elementine “asit yapan” anlamına gelen “oxygenium” hidrojen elementine “su üreten” anlamına gelen “hydrogenes” adı verilmiştir.

Bazı elementlere bilime katkıda bulunmuş Albert Einstein ve Marie Curie gibi bilim insanlarının adları verilmiştir. Yine bazı elementlerin isimleri (amerikyum, polonyum ve kaliforniyum gibi) kıta, ülke ve şehir adlarından türetilmiştir.

Elementler sembollerle gösterilir. Elementler her dilde farklı isimlere sahip olmasına rağmen, bütün dillerde aynı sembollerle gösterilir. Elementlerin sembollerle gösterilmesinin amacı, bütün dünyada ortak bir bilim dili oluşturmak ve bilimsel iletişimi kolaylaştırmaktır.

Semboller elementlerin Latince adlarından türetilmiştir. Aşağıda elementlerin sembollendirilmesinde dikkat edilecek kurallar bir örnekle açıklanmıştır.

Advertisement

Hidrojen elementinin Latince adı “Hydrogenes” tir. Sembolü ise Latince adının ilk harfi “H” dir. Helyum elementinin Latince adı “Helios” tur. Sembolü ise Latince adının ilk harfi olamaz. Çünkü, iki element aynı sembolle ifade edilemez. Bundan dolayı “Helios” kelimesinin ikinci harfi de kullanılır. Böylece helyum elementinin sembolü “He” olur. Elementlerin sembolleri yazılırken ikinci harf her zaman küçük yazılır.

Elementlerin sembollerle gösterilmesinden sonra bilim insanları bulunan elementleri bir çizelgeye aktarmışlardır.

Elementlerin sembolleri onların atomik veya moleküler oldukları hakkında bilgi vermez. Fakat formülle gösterilen bir elementin atomik veya moleküler olduğu anlaşılabilir. Mesela hidrojen elementi moleküler yapılı bir elementtir. Bu nedenle formülü H2 olarak gösterilir. Bakır elementi ise formülle gösterilemez. Çünkü bakır atomik bir elementtir.

Bileşikler formüllerle ifade edilmektedir. Bir bileşik olan yemek tuzu, NaCI formülü ile gösterilirken yemek tuzunu oluşturan sodyum elementi Na sembolü ile, klor elementi Cl sembolü ile gösterilir.

H2O formülü ile gösterilen su bileşiği, sembolü H olan hidrojen elementiyle sembolü O olan oksijen elementinden oluşmuştur.

Advertisement


2 yorum

Leave A Reply