Elle Gelen Düğün Bayram Konulu Kompozisyon

0
Advertisement

Elle gelen düğün bayram atasözünü açıklayan kompozisyon örneği. Elle gelen düğün bayram ile ilgili kompozisyon, yazı.

Elle Gelen Düğün Bayram

Toplumun ıstıraplı günleri olduğu gibi sevinçli günleri de vardır. Bu âdeta değişmez bir kural gibidir.

Toplumdaki ıstırap veren olaylar ayrı ayrı kişileri ilgilendirdiği takdirde bu olayların acıları kişilere göre değişir. Kişiler, acıları nispetinde müteessirdir, acılan nispetinde dertlidir. Yapılan haksızlıklar kişileri ilgilendirir. Toplum böyle dert ve haksızlıklar için “Her koyun kendi bacağından asılır” atasözüyle sorumluluk paylarını kişilerin kendilerine yükler.

Toplumda yalnızca kişilerin kişisel çıkarları yönünden ıstırapları yanında genel mahiyetteki olaylardan doğan ve toplumun bazen bir bölümünü bazen de bütününü ilgilendiren ve kişilerin tüm çıkarlarını kısıtlayan ya da baltalayan ve bu yüzden de kişileri etkileyip ıstıraba sürükleyen olayların da oluştuğu çoktur.

Advertisement

Bu olaylar toplumun bir bölümünü ya da bütünüyle ilgili olduğu için duyulan acı genel nitelik kazanır. Bu genelleşme ıstırabı azaltır. Çıkarları zedelenenler: “Ne yapalım, yapılan haksızlık bir kişiyi değil, benim durumumda olanların tümünü ilgilendirmektedir. Sineye çekmekten başka yapılacak hiç bir şey yoktur.” der.

Böylece toplumun çoğunluğunu ilgilendiren meselelerde toplumun çıkarma uymanın geleneksel güzel bir örneğini vermiş oluruz.


Leave A Reply