Elle Gelen Düğün Bayram Ne Demektir? Atasözünün Anlamı Açıklayan Kompozisyon

0

Elle Gelen Düğün Bayram ne anlama gelir? Elle Gelen Düğün Bayram atasözünün anlamı, açıklaması, konulu kompozisyon, yazı örneği.

Elle Gelen Düğün Bayram

Arka resim kaynak: pixabay.com

Elle Gelen Düğün Bayram

ANAFİKİR : Herkese birden gelen bir sıkıntı, ne kadar ağır olsa da hafif görünür.

Advertisement
Açıklaması

Karşılaştığımız beklenmedik durumların yarattığı sıkıntılar, bizi alışık olduğumuz yaşantımızdan alıkoyduğu için üzücü olur. Onları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışırız. Bazen onlara karşı koymak için gücümüz bile yetmez. Kimileri de başkalarına açılamayacak sıkıntılar olur. O zaman daha çok üzer biri. Ama bizim başımıza gelen sıkıntının aynı anda başkalarının da başına gelmesi bizim acılarımızı hafifletir, teselli bulur, hatta üzülmeyiz bile. Gerçek sıkıntılar tek başımıza yüklenmek zorunda kaldığımız sıkıntılardır.

Sıkıntılar paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır diye bir söz vardır. Kişinin sıkıntıyı tek başına kaldırması çok zor olacaktır. Ancak çevresinde aynı sıkıntıları yaşayan veya kendisi ile sıkıntısını paylaşan başkaları da varsa her şey çok daha katlanabilir bir hal alacaktır.

Elle Gelen Düğün Bayram Örnek Kompozisyon

Toplumun ıstıraplı günleri olduğu gibi sevinçli günleri de vardır. Bu âdeta değişmez bir kural gibidir.

Toplumdaki ıstırap veren olaylar ayrı ayrı kişileri ilgilendirdiği takdirde bu olayların acıları kişilere göre değişir. Kişiler, acıları nispetinde müteessirdir, acılan nispetinde dertlidir. Yapılan haksızlıklar kişileri ilgilendirir. Toplum böyle dert ve haksızlıklar için “Her koyun kendi bacağından asılır” atasözüyle sorumluluk paylarını kişilerin kendilerine yükler.

Advertisement

Toplumda yalnızca kişilerin kişisel çıkarları yönünden ıstırapları yanında genel mahiyetteki olaylardan doğan ve toplumun bazen bir bölümünü bazen de bütününü ilgilendiren ve kişilerin tüm çıkarlarını kısıtlayan ya da baltalayan ve bu yüzden de kişileri etkileyip ıstıraba sürükleyen olayların da oluştuğu çoktur.

Bu olaylar toplumun bir bölümünü ya da bütünüyle ilgili olduğu için duyulan acı genel nitelik kazanır. Bu genelleşme ıstırabı azaltır. Çıkarları zedelenenler: “Ne yapalım, yapılan haksızlık bir kişiyi değil, benim durumumda olanların tümünü ilgilendirmektedir. Sineye çekmekten başka yapılacak hiç bir şey yoktur.” der.

Böylece toplumun çoğunluğunu ilgilendiren meselelerde toplumun çıkarma uymanın geleneksel güzel bir örneğini vermiş oluruz.


Leave A Reply