Elmalı Nerededir?

0

Elmalı nerededir? Elmalı hangi ilimize bağlıdır? Elmalı ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Elmalı; Antalya İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Akçay, Gölova), 48 köyü vardır. İlin batısında; güneyden Finike ve Kale, doğudan Merkez ve Kemer, kuzeyden Korkuteli, batıdan Muğla’nın Fethiye ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe toprakları, Antalya Körfezi’nin batısında, Akdeniz’e doğru büyük bir çıkıntı yapan Teke Yaylası’nın tam ortasında yer alır. Teke yöresi, karstik yapıda olduğundan, Elmalı, bu yöre içinde büyük bir “gölovadır” (polye). Çevresi yüksek dağlarla sarılı Elmalı Ovası’nın deniz düzeyinden yüksekliği 1.100-1.200 m arasında değişir. Ovanın doğusunda Bey Dağları’nın yüksekliği 3.000 m’yi aşar. Bu dağlar üzerindeki Akdağ (3.069 m) daha batıda Elmalı Dağı (2.490 m) ovayı güneyden sınırlayan, Kuhu Dağı (2.409 m) en önemli yükseltilerdir. Hemen tümüyle kalker kayalardan oluşan bu dağların üzerlerinde çeşitli karst biçimler vardır. Yüzey şekillerinin bu özelliğinden dolayı sürekli bir akarsu ağı bulunmamasına karşın, iki küçük göl vardır: Avlan Gölü (8 km2) ve günümüzde tümüyle kurutularak tarım alanına çevrilen, ancak çok yağışlı yıllarda geçici olarak bataklığa dönüşen Karagöl.

Akdeniz iklimi egemen olmakla birlikte, yükseklik nedeniyle, kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 15°C, yağış tutarı 810 mm’dir. Makiler, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Yüksek dağlık alanlarda ise ladin ve göknar gibi iğne yapraklı ormanlar, yer yer sedir ormanları göze çarpar. Tarıma dayalı ekonomide tahıl tarımı (buğday, arpa) ilk sırayı alır. Geniş parsellerde nohut ekiminin yanı sıra şekerpancarı üretimi hızla artmaktadır. Meyvecilik (elma, armut) ikinci büyük gelir kaynağmı oluşturur. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygındır.

Aynı adı taşıyan ovanın kuzeybatısında, Elmalı Dağı’nın eteklerinde deniz düzeyinden 1.100 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 70 m uzaklıktadır.

Advertisement


Leave A Reply