Elmas Hakkında Bilgi

0

Elmas nasıl bir madendir, taştır? Elmasın özellikleri, çıkarılması, işlenmesi. Elmas hakkında bilgi.

elmasElmas; değerli taşlar dan en önemlisidir. Bütün cisimler arasında en serti ve dayanıklısı da elmastır. Elmasın tarihi oldukça eskidir. M. O. 100 yıllarında Lâtin yazarı Plinus kralların hazinelerinde bulunan gayet değerli, parlak, sert bir taştan bahsetmiştir ki bu da elmas olsa gerek.

Advertisement

Elmas, billûrlaşmış saf karbondur. Karbon, tabiatta pek bol miktarda bulunur Ağaçların ve her türlü bitkinin bileşiminde karbon vardır. Dünyanın geçirdiği jeolojik değişmeler sırasında bu karbonların bir kısmı fazla sıcaklıktan erimiş, büyük basınçlar altında billûrlaşıp kara ve biçimsiz şeklinden çıkarak elmas haline gelmiştir. Elmasla bildiğimiz maden kömürü arasında pek esaslı bir fark yoktur. Buna rağmen, çeşitli çağlar da suni yollarla elmas yapmaya çalışanların gayretleri boşa çıkmıştır.

Elması “«değerli taş” ve “endüstride kullanılan elmas” diye iki kısma ayırabiliriz. Değerli taş olarak kullanılan elmasın ağırlık ölçüsü birimi kırattır (200 miligr.).

Elmas Madenleri

Elmas, toprağın çok derin kesimlerinde elmas tünelleri içinde bulunur. Elmas tünellerinin derinlikleri çok değişiktir. Bu yüzden de elması bulabilmek çok zordur. Elmasın en fazla çıktığı memleketler Hindistan, Güney Amerika, Afrika’dır. Dünyada elde edilen elmasın büyük bir kısmı bu memleketlerdeki elmas madenlerinden sağlanır. Tarihin en eski çağlarından beri Hindistan’ da elmas madenleri işletilmektedir. Her yıl Hindistan’da 2.000 4.000 kırat arasında elmas elde edilir.

Advertisement

XVIII. yüzyılın ortalarından beri Güney Amerika’da elmas madenleri işletilmektedir. Bilhassa Brezilya, İngiliz Guineası, Venezuela’daki madenlerde istihsal fazladır. Son yıllarda Brezilya’da yılda Ortalama 200.000 kırat elmas çıkarılmıştır. Brezilya’da elmas 1725’te keşfedilmiş, 1740’da önem kazanmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar da dünyanın en çok elmas çıkaran ülkesi Brezilya’ydı. Maden işçilerinin çoğu, yerlilerdir, gayet ilkel şartlar altında çalışırlar.

Bugün dünyada elde edilen elmasın % 95’i Afrika’nın 10 muhtelif bölgesinden sağlanır. Bunlar, Belçika Kongosu, Ghana, Angola, Sierra Leone, Tanganika, Güneybatı Afrika, Guinea, Orta Afrika Cumhuriyeti’dir. Afrika’da çıkarılan elmas 1870’den bu yana 4.5 tonu bulmuştur.

Elmasın İşlenmesi

Elmas, gerek değerli taş olarak, gerekse endüstride, topraktan çıktığı şekilde kullanılamaz. Her taş temizlendikten, parçalara ayrıldıktan sonra parlatılır. Elmasın rengini değiştirmek de son yıllarda icat edilen fennî usuller sayesinde mümkün oluyor. Aslında elmas, renksiz denecek derecede uçuk beyazdan siyaha kadar çeşitli renklerdendir. Güneş ışığı altında hakiki elmas açık mavi renk alır. En makbul elmaslar renksiz, yahut uçuk mavi renkte olanlardır. Fakat bunlara da pek az rastlanır. Yeşil, pembe, sarı elmaslar pek değersiz süs taşlarıdır. Pek ender olarak kahverengi, süt beyazı elmaslara da rastlanır Endüstride kullanılan elmas ise kahverengi yahut kurşunidir.

Süs eşyası olarak, elmasa değer veren şey, sadece elmasın büyüklüğü yahut rengi değildir. Elmasın asıl değeri kesimindedir. Bu, çok ustalık isteyen bir sanattır. Elmasın pırıltısını da kesimi sağlar. Elmas işlemenin beşiği Amsterdam’dır. Bugün dünyanın birçok şehirlerinde ünlü elmas işleyiciler bulunmakla beraber, elmas meraklıları, taşlarını gene Amsterdam’daki ustalara kestirmeye gayret ederler.

Advertisement

Büyük Elmaslar

Dünyada 100 kırattan daha ağır belli başlı birkaç elmas vardır. Buntardan Cullinan ve Kohinor (Kûh-i Nûr = ışık dağı) elması İngiltere’de kraliyet ailesinin mücevherleri arasındadır. Dünyanın üçüncü derecede büyük elması Hindistan’da Haydarabat Nizamı’ndadır. Eski Fransız krallarına ait elmaslar Paris’te Louvre Müzesi’ndedir. Bu müzedeki Regent elması 146 kırattır.

Elmas, endüstride, kesici alet olarak kullanılır. Ayrıca, parlatma işlerinde de işe yarar. Sertlik denemelerinde, çeşitli maden araştırma işlerinde elmasın büyük faydaları dokunur. Ayrıca elmastan çeşitli kesme aletleri de yapılır.


Leave A Reply