Emir Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Emir ne anlama gelir? Emir kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Buyruk, komut, talimat, ferman
2. İstek
“İkide birde dönüp benden bir emrim olup olmadığını soruyordu.” – Y. K. Karaosmanoğlu
3. Orta Anadolu’da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm
Araplarda ve bazı Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı
talimat almak
“Validen sert bir emir aldım.” – R. N. Güntekin
bir kimsenin buyruğu altında bulunmayı kabul etmek
1. görevlendirmek, atamak
2. yararlanması için ayırmak
“Bu daireyi büro olarak onun emrine verdiler.”
denetimi altına almak
“Açlık gidecek, cehalet gidecek, benizler kanlanacak, tabiat yenilenecek, emir altına alınacaktı.” – T. Buğra
buyurmak, buyruk vermek
“O, çocuklarına böyle bir emir vermekten bile utanırdı sanırım.” – A. Kutlu
Yüklemi emir kavramı veren cümle
1. Yapılacak bir iş için ast ve üstler arasında emir alıp verme
2. Herhangi bir işlemi hiyerarşik düzende yapma
Buyurmak, emretmek
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanmış biçimi
Ödemelerin yapılabilmesi için yetkili makamca verilen emir, tediye emri
Birinin öldürülmesi gerektiğini bildiren buyruk
Öncelikle, ilk önce, her şeyden önce
“Şunu evvelemirde doktoruna götürün, muayene etsin.” – A. Gündüz
Ölüm
Yazılı Buyruk
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, hizmet eri, emirber
“Bir gün yengem emir eriyle bir tencere yemek gönderdi.” – A. Kutlu
Fiilin yapılmasını dileyen veya emreden isteme kipi
“Gel, gelsin, gelin, gelsinler.”
Devlet ve hükûmet başkanlarıyla komutanların yanında bulunan ve onların buyruklarını yazmakla, gereğinde yerine ulaştırmakla görevli subay, yaver
Oldubitti
“Bir emrivaki ile karşılaştığım için kabul edebilmiştim.” – R. H. Karay
Yapılacak arama işlemi için yetkili organdan alınan buyruk
Ödeme emri
Devlet dairelerinde, ödemenin yapılabilmesi için yetkilinin verdiği izin yazısı, ita emri
Verile emri
Buyurmak, emir vermek
“Bunu böyle istiyorum ve böyle emrediyorum.” – A. Gündüz
Bir işi, aldığı buyruk gereğince yapmak yükümlülüğünde olan kimse, buyruk kulu
“Ali beni de emir kulu yapmak için bütün marifetlerini göstermeye başlamıştı.” – C. Uçuk


Yorum yapılmamış

Reply To kübra Cancel Reply