Emir Süleyman Çelebi Kimdir?

0

Emir Süleyman Çelebi kimdir? Yıldırım Beyazid’ın oğlu şehzade Emir Süleyman Çelebi hayatı, biyografisi, hakkında bilgi.

Emir Süleyman Çelebi;Yıldırım Bayezit‘in büyük oğlu, Osmanlı şehzadesi, Batılı tarihçilere göre I. Süleyman diye anılan Osmanlı padişahıdır (? 1377-Edirne/İstanbul yoluyla Düğücü İli 1410).

Ankara Savaşı sırasında babasının tutsak düştüğünü anlayınca Bursa’dan ailesini aldıktan sonra Bizans İmparatoru Manuel ile anlaşarak (Gelibolu Antlaşması 1403) askerlerini Rumeli’ye geçiren Venedik ve Cenevizlilerle iyi ilişkiler içinde bulundu. Fetret döneminin bu tarihte başladığı (28 Temmuz 1402-5 Temmuz 1413) kabul edilir. Emir Süleyman, Sadrazam Çandarlızade Ali Paşa‘nın çabasına karşı Osmanlı birliğini kuramadı. Süleyman Çelebi, en büyük oğul olduğu için doğal saltanat hakkını kullandığına inanıyor, önemli devlet adamları tarafından da destekleniyordu. Buna karşın İsa Çelebi, Mehmet Çelebi ve babasının cenazesini Timur’un izniyle getiren Musa Çelebi’nin kısa sürede iktidar kavgasına giriştikleri kesindir. Bizans’ın dostluk desteğini sağlamak yolunda bazı topraklar vermeyi kabul etmiş olması en çok eleştirilen bir zayıflık yanıdır. Timur’ un ölümü (1405), İsa Çelebi’nin son savaşta da başarı kazanamayıp Karaman Dağları’nda yok olması (1405), Süleyman Çelebi’nin kuvvetlerini Çanakkale’den geçirerek Bursa’yı alışı (1406), İzmiroğlu Cüneyt Bey’in Süleyman Çelebi’ye sığınışı, veziri Çandarlızade Ali Paşa‘nın Ankara’yı alarak Mehmet Çelebi’ye doğru yönelişi, Çandarlı’nın ölümü (18 Aralık 1406). Rumeli’ye dönen Çelebi’nin Rumeli topraklarına geçirilişi, Mehmet Çelebi’nin Karamanoğlu ile birleşerek ağabeyine karşı koymaya hazırlanışı (1407 ?), Süleyman Çelebi’nin Venediklilerle anlaşması (1409), Musa Çelebi‘nin Emir Süleyman kuvvetlerine yenilişi (13 Şubat 1410) birbirini izleyen olaylar dizisidir. Süleyman Çelebi’ nin bir başka başarısı 11 Temmuz 1410’da Edirne önlerinde oldu. Musa Çelebi hızlı bir baskınla Edirne’yi ele geçirince İstanbul yoluna doğru uzaklaşan Süleyman Çelebi köylülerce yakalanıp Musa Çelebi’nin izleyen adamlarına teslim edildi, boğularak öldürüldü (tarihler çelişkilidir: 13, 17 Şubat, 18 Mayıs 1410 ?). Cesedi Bursa’ya gönderildi, Çekirge’de büyük babası Murat Hüdavendigâr’ın (I. Murat) yanına gömüldü.


Leave A Reply