Empati Nedir? Empatik İletişim Nedir? Empati Dili Nasıldır, Özellikleri

0

Empati nedir? Empatik konuşma dili nasıldır? Empatik iletişimin özellikleri nelerdir? Empati hakkında bilgi.

Advertisement

Empatik Anlayış

Empati Nedir?

Empati, kişinin bir iletişim esnasında, kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakarak duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlamaya çalışması ve duyarlı bir yaklaşım içinde olmasıdır. Diğer bir deyişle, empati başka bir kişinin iç dünyasında düşünebilme, hissedebilme, duygu ve düşüncelerine karşılık verebilme olarak da düşünülebilir.

Empatik anlayış, kişinin objektifliğini kaybetmeden kendini diğer insanların yerine koymasını ve onların yaşantılarına onlar açısından bakabilmesini gerektirir. Kişi, empati kurduğunda karşısındakinin dünyasını karşısındakine göründüğü gibi gördüğü için onu anlamaktadır.

Her insanın, olaylara ilişkin kendine özgü bir bakış açısı (fenomenolojik alanı) vardır. Dışarıdan baktığımızda bunu göremeyiz ve bu yüzden de onun bazı davranışlarına anlam veremeyiz. Kendimizi karşıdakinin yerine koyup olaylara onun gözüyle bakabilirsek, ancak bu durumda onun duygularını ve düşüncelerini anlamamız, dolayısıyla da davranışlarına anlam vermemiz mümkün olur.

Empatik Konuşma Dili

Empatik anlayışla konuşmak için; öncelikle karşımızdaki kişiyi etkin bir şekilde dinlemeli, objektifliğimizi kaybetmeden kendimizi onun yerine koymalı, onun yaşantılarına onun açısından bakmalı, onun ne yaşadığını ve hissettiğini anlayarak ona ne hissettiğini duygularının niteliğini bozmadan geri yansıtmalıyız. Örneğin; bir öğrenciniz anne-babası tarafından en yakın arkadaşıyla görüşmesinin yasaklandığından yakındı. Ona “Anne-baban en yakın arkadaşınla görüşmene izin vermediği için üzgünsün.” demeniz empatik konuşmadır.

Advertisement

Empatik anlayışla konuşan kişi,

  1. Karşısındakini toplumun değer yargıları ya da kendi görüşleri açısından eleştirip yargılamamaktadır.
  2. Karşısındakine akıl verip ona ne yapması gerektiğini söylememektedir.
  3. Kendisine anlatılan durum ya da sorunun benzerinin kendisinde de bulunduğunu söylememektedir.

Empatik Konuşma Dilinin “Kendini Açma” İfadesinden Farkı

Kişinin kendisine anlatılan durum ya da sorunla ilgili benzer bir yaşantısını paylaşması “kendini açma” olarak adlandırılır. Örneğin; “Öğrenciliğimde ben de sizler gibi sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla beklerdim.” cümlesi kendini açmadır. Anne-babası tarafından en yakın arkadaşıyla görüşmesinin yasaklandığından yakınan bir öğrenciye öğretmenin, kendisinin de benzer bir yaşantı geçirdiğinden bahsederek o durum karşısında yaşadığı sıkıntıları anlatması kendini açmadır.

Empatik konuşmada ise kişi, kendisine anlatılan durum ya da soruna ilişkin olarak karşısındakinin ne yaşadığını ve hissettiğini anlayarak ona ne hissettiğini duygularının niteliğini bozmadan geri yansıtmaktadır.


Leave A Reply