Endülüs Emevilerinde Sanat

0

Endülüs Emevi Devletindeki kültür ve sanat anlayışı, bırakılan sanat eserleri, sanatsal yapılar nelerdir, hakkında bilgi.

Endülüs Emevi sanatının ilk ve en önemli mimarlık anıtı Kurtuba (Cordoba) Büyük Cami’dir. Yapımına I. Abdurrahman döneminde başlandı, oğlu I. Hişam döneminde tamamlandı. Bu ilk camiden kuzeydoğu bölümü günümüze kadar ulaştı. II. Abdurrahman döneminde Kurtuba’nın nüfusu artınca cami genişletildi ve koridorlar güneye doğru uzatıldı. III. Abdurrahman yeni bir minare ekletti. Kurtuba’nın bir başka önemli eseri de ez-Zehra Sarayı” dır. III. Abdurrahman’ın 936’da yapımım başlattığı bu saray, halifenin cariyelerinden biri olan ez-Zehra’nın adını taşır. III. Abdurrahman’dan sonra gelen II. Hişam dönemlerinde genişletilen bu saray, daha sonraları halifelerin kent dışında oturdukları alanın çekirdeğini oluşturdu. 11. yüzyılın ilk yıllarında yağma edilerek bölüm bölüm yakılıp yıkılan, 1910’dan sonra yapılan kazılarla günümüze ulaşan kalıntıları, duvar bezemeleri, mermer ve taş işçiliği bu saray kompleksinin görkemi hakkında bir fikir vermektedir.

Advertisement

Leave A Reply