Endüstri Devrimi Nedir?

0

Endüstri devrimi ne demektir? Endüstri devriminin tarihi, nedenleri, özellikleri, hakkında bilgi.

Endüstri Devrimi; 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında Avrupa’da endüstride buhar ve makineleşmeyle gerçekleşen büyük atılımdır. Bir başka tanımlamayla, endüstrileşmeyle başlayan ve buna bağlı olarak sınıf ve toplumsal değerler sıralamasında yeni düzenlemelere girişen toplumların, geleneksel tarımsal yapıyı bir daha geriye dönmemek üzere terk etmeleri olgusudur.

Advertisement

Çağdaş tarihçiler, endüstri devrimindeki gelişme evrelerinin her ülkede aynı olmadığını dikkate alarak endüstri devrimi yerine “hızlı kalkınma” deyimini kullanmayı yeğlerler. Bunun nedeni de günümüzün dev endüstri ülkeleri olan Büyük Britanya ve ABD’de endüstri devrimi hızlı bir biçimde gerçekleştiği halde, Fransa’da ise kesintili bir süreçten geçildikten sonra gerçekleşmesi gibi bir örnekle gösterilir. Endüstri devriminin en belirgin özellikleri, küçük endüstri esnafının tümüyle ortadan kalkması, işçilerin büyük fabrika ve atölyelerde toplanması, motor ve makine kullanımının yaygınlaşması, köyden kente göçün hızlanması, pazarların genişlemeye başlamasıyla birlikte tüketim toplumunun ortaya çıkmaya başlamasıdır. Bu devriminin önemli bir özelliği de, işçi sınıfının yaşam koşullarının ağırlaşmasıdır. Böyle bir değişikliğin temel nedeni, yeni bir uygarlığın doğmasını elverişli koşulların bulunmasıdır. Girişim özgürlüğü, o zamana kadar çeşitli kurullar tarafından etkisiz bırakılan burjvazinin eyleme geçmesi ve teknolojinin ilerlemesidir. Mali etmenlerin, özellikle sermaye birikiminin önemli rolü olmadığı, bununla birlikte endüstri devriminin sermaye yatırımlarından iyi verim alınmasıyla yaygınlaştığı söylenebilir. Endüstrinin gelişmesinde, işçi sınıfını koruyucu yasal engellerin bulunmaması ve ücretlerdeki düşüklük de rol oynadı. Çünkü, makineleşmeye geçen bir kuruluş, ücretleri çok düşük olan el emeği üretim alanındanda iyi ücretle işçi sağlayabiliyordu. Tarım alanlarını bırakıp kentlere göç eden köylüler de endüstri alanları için gerekli olan işçiler için kaynak oluşturuyordu.


Leave A Reply