Enerji Tasarrufu Haftası Nedir? Ne Zamandır? Anlam ve Önemi Nedir?

1
Advertisement

Enerji Tasarrufu haftası ile ilgili güzel bir yazı. Enerji nedir? Neden enerji tasarrufu bu kadar önemlidir ve enerji tasarrufu için kişiler neler yapmalıdır?

Enerji Tasarrufu Haftası

Kaynak: pixabay.com

Enerji Tasarrufu Haftası

Enerji, bir iş yapabilme yeteneğidir. Enerjiyi belirtileriyle anlarız. Söz gelimi, elektrik enerjisini, lambanın yanması, ütünün ısınması, TV’nin çalışması ile fark ederiz.

Enerji yoktan var edilemez ancak var olan enerjiyi başka bir enerji biçimine dönüştürebiliriz. Örneğin, odun ya da kömür yaktığımızda ısı verir. Bu ısıyla suyu kaynatır, su buharı elde ederiz. Buhar gücüyle çeşitli tekerlekleri döndürebiliriz. Dönen tekerleğin hareket enerjisiyle de elektrik jeneratörünü çevirir, elektrik enerjisi sağlarız.

Bir milletin yükselmesinde, ilerlemesinde elektrik enerjisinin rolü büyüktür. Sanayide, ulaştırmada, ev gereksinmelerinin tümünde elektrik enerjisi kullanılır. Evlerin ısıtılması, havalandırılması; asansör, buz dolabı, ocak ve fırınlar, süpürge, çamaşır makinesi yaşantıyı kolaylaştırır; temiz ve modern duruma getirir; ancak enerjinin de bol, ucuz, kolay elde edilmesi zorunludur.

Günlük yaşantımızda sürekli olarak enerji kaybolur. Kaybolan enerji, geri gelmez. Söz gelimi, elektrikli ütümüzü kullanırken kumaş ve hava ısınır. Kumaş soğuyunca, ısı havaya verilmiştir. Bunu geri alamayız. Enerjiyi gelişigüzel kullanırsak, daha çok kaybolur. Enerjinin elde edilmesi ise çeşitli kaynakların kullanılmasını ve tüketilmesini gerektirir.

Elektrik enerjisi elde etmek için su gücü, petrol, kömür kullanılır. Bu kaynaklar sonsuz değildir. Petrol ve kömür yatakları tükenir, yağışlar azalınca baraj göllerinin suları çekilir, pınar ve kuyular kuruyabilir.

Advertisement

Yurdumuzda enerji çok pahalı ve zor elde edilmektedir. Bu nedenle her geçen gün fiyatlar artmaktadır. Bu durum aile bütçesini sarsmakta, enerji yetmediği için de fabrikalar verimli çalışmamakta ya da kapanmaktadır. Ayrıca elektrik kesintileri, su kısıntıları, kömür ve odun darlığı, akaryakıt sıkıntısı olmaktadır.

Konutlarda çokça enerji kullanılır. Dikkatli ve tutumlu davranmazsak enerji boşu boşuna kaybolur. Bundan hem bizler hem de ülkemiz zarar görür. Enerji kullanmada tutumlu olmalıyız.

Bunun için evlerde yapacağımız işleri şöyle sıralayabiliriz :
 • * Kapı ve pencerelerin kenarlarını, alt kısımlarını, kırık yerlerini iyice kapatmalıyız.
 • * Pencerelerimizde çift camlı izolasyonu kuvvetli ürünler kullanmalıyız.
 • * Sobaları soğuğun geldiği yana kurmalıyız.
 • * Soba borularını uzun tutmalıyız ancak çekişi azalmamalıdır.
 • * Sobaları üstten yakmalıyız.
 • * Tutuşturmada kuru odun kullanmalıyız.
 • * Radyatörlerin önünü perde ile kapatmamalıyız, radyatör ardına ısıyı yansıtıcı levhalar koymalıyız.
 • * Oda sıcaklığını düşürmek için radyatörler kapatılmalıdır. Sıcaklık 20 dereceyi aşmamalı, odalar güneşli ve temiz saatlarde havalanmalıdır.
 • * Sıcak suyu tutumlu kullanmalı. Musluklar iyice kapatılmalı, bozuklar onarılmaktır.
 • * Kullanılmayan odalarda ışık yakılmamasına dikkat etmeliyiz
 • * Buzdolabının kapısı uzun süre açık kalırsa buzluğu çokça buzlanırsa fazla elektrik tüketir.
 • * TV seyrederken gereksiz ışıklar sönmeli ilgi duyulmayan programlarda TV kapanmalıdır.
 • * Elektrikli ev aletlerini verimli kullanmak gerekir.
 • * Asansörleri mümkün mertebe çıkarken kullanmalıyız.
 • * İş yerlerindeki reklam ışıklarını azaltmak aynı yöne veya yere giden özel otomobilleri nöbetleşe kullanmak eğer mümkünse oldukça tasarruflu olacaktır.
 • * Unutmayalım: “EN UCUZ ENERJİ, TUTUMLU KULLANILAN ENERJİDİR.”
Enerji Tasarrufu Haftası

Kaynak: pixabay.com

Enerji tasarrufu haftası (Yazı 2)

Bir hareketin meydana gelebilmesi için enerjiye gerek vardır. İnsanı hareket ettiren enerji, besinlerden elde edilir. Makineleri çalıştıran da enerjidir. Enerji olmadan yaşamın sürmesi olanaksızdır.

İlk insanlar çarklar yapıp su gücünden yararlandılar, tahılları öğütüp un elde ettiler. Aynı işi rüzgâr gücüyle de yaptılar. Günümüzde bu iş elektrik enerjisiyle yapılıyor. Elektrik; suyun, buharın, kömürün, petrol ürünlerinin gücünden elde edilir. Böylece trenler, tramvaylar, fabrikalar, makineler, motorlar, radyolar, televizyonlar, elektrik süpürgeleri, çamaşır makineleri, fritözler çalışır, karanlık geceler aydınlığa kavuşur.

Görülüyor ki, çağdaş yaşamda elektrik çok önemli bir enerji kaynağıdır. Bu enerjiyi elde etmek çok güçtür, çok pahalıdır. Bunun için zengin petrol kaynakları olmalıdır. Petrolün yerin derinliklerinden çıkarılması, rafinerilerde ayrıştırılması, tankerlerle, borularla uzak kullanım yerlerine ulaştırılması çok emek, para ve zamanı gerektirir. Kömürün çıkarılması; barajlar yapılıp hidroelektrik santralları kurulması, atom enerjisi ile işleyen santraller (nükleer) yapılması da zor ve pahalı bir iştir.

Bu denli zorluklarla elde edilen elektrik enerjisini kullanırken çok titiz davranmalıyız. israf etmemeliyiz, düşünmeliyiz ki, dünyamızda enerji kaynakları çok sınırlıdır. Bunlar yakın gelecekte tükenebilir, torunlarımıza kalmayabilir.

Advertisement
Enerji tasarrufu için:
 1. Işık kaynaklarını boşa harcamayalım; gereksiz lâmbaları kapatalım.
 2. Televizyonu seyretmiyorsak kapatalım.
 3. Bozuk muslukları onaralım.
 4. Soba ve kaloriferi gereksiz ve aşırı yakmayalım.
 5. Yemek pişince ocağı hemen söndürelim.
 6. Yurdumuzda enerji kaynaklarını geliştirelim, çoğaltalım.
 7.  Elektrikli ev araçlarını yerinde, verimli kullanalım.


1 Yorum

 1. Nuri Hakan Tataroğlu on

  Daima Kullanırız
  Enerji tasarrufunu öğrenelim
  Enerjinin kıymetini bilelim
  Enerji fuarına sergisine gidelim

  Enerji işi ile uğraşır kimi alim
  Kullanmaďığınız ampulleri söndürün
  Enerji tasarrufuyla geçsin gün
  Enerji tasarrufunu öğrendim bugün
  Enerji ile ilgili kitap okurum her gün

  Elektriği suyu daima kullanırız
  Doğalgazla kömürle elektrikle ısınırız
  Şarjı biten aleti prize takarız
  Enerji tasarrufu yapanları kutlarız
  Ankara 24.02.2016 Nuri Hakan Tataroğlu gezgin bezgin gurme halk ozanı araştırmacı şair fani bir fert

Leave A Reply