Enez Nerededir?

0

Enez nerededir? Enez hangi ilimize bağlıdır? Enez ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Enez; Edirne İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 19 köyü vardır. İlin güneybatısında; güney ve batıdan Ege Denizi, kuzeybatıdan Yunanistan, doğudan Keşan, kuzey-kuzeydoğudan İpsala ilçeleriyle çevrilidir. İlçe toprakları, genelde, birbirinden ova denecek kadar geniş tabanlı vadilerle, alçak ve yuvarlak tepelerden oluşmuştur. Bu basık sırtların yüksekliği 50-100 m arasında değişir. Batıda Hisar Tepe (385 m), volkanik bir kayadır. Meriç Irmağı’nın deltası, ilçenin en batı ucudur. Yakın jeolojik dönemde oluşan Meriç Deltası, günümüzde de sürekli büyümektedir. Ağva yöresinde ve ona yakın yerlerde irili ufaklı birtakım göller vardır. İlçe merkezinin yakınında Dalyan Gölü, daha güneyde Bücürmene Gölü, dışındaki 4 göl, deltanın Yunanistan topraklarındaki bölümündedir. Kasabanın 15 km kadar kuzeyinde, çevresi bataklık sazlıklarla kaplı Gala Gölü’nün (8 km2) yüzölçümü, yağışlı mevsimlerde, 1.5 m2 kadar büyür. Akdeniz iklimi egemendir. Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar kurak olmakla birlikte, yaz yağış oranı, Marmara Bölgesi’nin öteki bölümlerindeki kadar düşük değildir. Yıllık ortalama sıcaklık 14°C, yağış tutarı 650 mm’dir. Geniş vadi tabanlarında doğal bitki örtüsü bozkırdır.Sırt ve tepelerde çalılık alanlar ve seyrek ormanlar göze çarpar. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, pirinç, kurufaulye, şekerpancarı, ayçiçeği, susam, üzüm, elma, armut), küçükbaş hayvancılık (koyun, kılkeçisi) ve mandıracılık (süt, beyaz peynir, kaşkaval peyniri) etkinliklerine dayanır. Ege kıyılarında ve Meriç Irmağı’nda yapılan balıkçılık, başka gelir kaynağıdır. Dalyan Gölü’nün kuzeyinde, sarp, kalker bir kaya üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 114 km uzaklıktadır.

Advertisement

Leave A Reply