Engizisyon Mahkemeleri Ne Zaman Kuruldu?

0

Engizisyon Mahkemeleri nedir? Engizisyon mahkemeleri ne zaman, nerede ve ne amaçla kurulmuştur, hakkında bilgi.

Engizisyon; Ortaçağda Katolik Kilisesi tarafından sapkınlığın bastırılması için çok geniş yetkilerle kurulan yargı kuruludur. Latince “inquirere” (soruşturmak) sözcüğünden türetilmiştir. 12. yüzyılın sonlarına doğru Katolik Kilisesi’ne karşı gelenleri cezalandırmak amacıyla Kilise Meclisi tarafından İtalya’da kuruldu. Daha sonra Fransa ve İspanya’da da yürürlüğe girdi. İspanya’daki mahkeme, Hıristiyanların yanı sıra Yahudi ve Müslümanlara karşı da acımasızca davrandı. Mahkemelerin kararları kesindi ve acımasızca uygulanıyordu; sanığa savunma hakkı tanınmıyordu. İşlediği suçtan pişmanlık duyduğunu bildirenler ömür boyu hapse, ötekiler ise ölüme mahkûm ediliyordu. Mahkeme öncesinde yapılan işkencelerin çok ağır olması nedeniyle sanıkların çoğu daha işkence sırasında ölüyordu. Ünlü bilim ve düşünce adamları da engizisyon işkencelerinden kurtulamadılar. İtalyan düşünürü Giordano Bruno dinden çıkmakla yargılandı ve pişmanlık göstermediği için bir kayığa bağlanarak yakıldı. Ünlü İtalyan gökbilimcisi Galileo Galilei de yaptığı buluşların Kilise tarafından dine aykırı bulunması nedeniyle yargılandı, ancak tüm görüşlerini yadsıdığı için cezalandırılmaktan kurtuldu.

Yüzyıllarca Hıristiyan dünyasının yüzkarası olarak işlevini sürdüren bu mahkemeler 18. yüzyılda etkisini yitirmeye başladı. 1808’de Napolyon’un buyruğuyla yürürlükten kaldırıldı.


Leave A Reply