Ensar Ne Demektir?

0

Ensar nedir? Ensar ne anlama gelir, açıklaması. Ensar hakkında bilgi.

Ensar;Lügatta “yardımcılar” manasına gelen Arapça bir isimdir. Daha çok peygamberimize ve Mekkeli müslümanlara yakınlık gösterip yardım eden, onlara yurt ve yuvalarını açan, fedakâr ve kahraman Medineli Müslümanlara verilen bir isimdir. Ensar denildiğinde onlar anlaşılır.

Şeref ve itibarları çok yüksek olan Ensar, Kur’an ve hadislerle övülmüş kimselerdir. Yüce Allah Enfal sûresinde: “Onlar ki (O Ensar ki) muhacirlere yer gösterip yardım ettiler. İşte hakiki mü’minler onlardır. Onlar mağfirete nail olurlar ve pek ulvi lütuflara kavuşurlar” buyurmuştur.

Peygamberimiz de: “Eğer muhacir olmasaydım, ensardan olmak isterdim” buyurmuştur.

Medineli Müslümanlar Evs ve Hazreç isimli iki kabile idiler. Bu kabilelerden olmadıkları halde onlara bağlı bulunanlara da ensar denilirdi.

Medineli Müslümanlar ilk defa altı kişilik bir grup halinde, Akabe’ye gelerek İslâmiyeti kabul etmiş, daha sonra sayıları kabarmış, 3.üncü Akabe biatında 75 kişi olmuşlardır. Sahih kaynaklara göre ilk altı kişi şunlardır:

1- Esad bin Zürâre, 2- Avf bin Haris, 3- Râfı bin Mâlik, 4-Kutba bin Âmir, 5- Ukbe bin Âmir, 6- Câbir bin Abdullah.

Bunların içlerinde kadınlar da bulunuyordu. Peygamberimiz Mekkeli Musab bin Umeyr isimli arkadaşını onlara İslâmı öğretmek üzere muallim olarak görevlendirdi.

Medineli Müslümanlar çoğalıp kuvvetlenince, Mekke’de büyük lr sıkıntı içinde bulunan, akla hayale gelmez işkencelerle uğrayan Peygamberimiz ve arkadaşlarını Medine’ye davet ettiler. Onlara kucaklarını açıp yurt ve yuvalarında barındırdılar. İslâm’ın yücelmesi için her türlü fedakârlığa katlandılar. Mekke’den Medine’ye hicret . en Müslümanlar yani muhacirler ensarla kardeş oldular. Bu büyük yardım ensarın şeref ve itibarını artırmıştır. Muhacirlerden sonra insanların en üstün topluluğu ensardır. Bütün savaşlarda Peygamberimizin yanında yer almış ve İslâm tarihinde çok önemli rol oynamışlardır.


Leave A Reply