Entalpi Nasıl Hesaplanır? Entalpi Hesaplama Örnekleri, Formülü

0

Entalpi nasıl hesaplanır, formülü nasıldır? Entalpi ne anlama gelir, hesaplamak için kullanılan yöntemler ve örnek sorular.

entalpi

Entalpi Hesaplama – Formülü

Entalpi, sistemin, toplam iç enerji artı basınç ve hacim çarpımına eşit termodinamik bir işlevdir. Denklemi aşağıdaki gibidir:

H = E + PV

burada H entalpi, E enerjidir ve PV basınç ile hacim çarpımıdır.

Bir sistemin toplam iç enerjisinin hesaplanması imkansızdır, ancak iç enerjideki değişiklikler hesaplanabilir. Değişiklikler, ısı iletimini ve yapılan işi (bir gazın genleşmesi veya daralması) içerir. Dolayısıyla, bir reaksiyonun entalpisi ΔH olarak kaydedilir; burada, Δ sembolü değişikliği ifade eder. Reaksiyonun ΔH değeri, birçok farklı yolla hesaplanabilir.

 1. Bir sistem tarafından veya bir sistem üzerinde yapılan iş sıfır ise (kabın hacmi değişmez) entalpideki değişim, ısı aktarımı (q) ile aynıdır. \displaystyle q=m.s.\Delta T Bu denklemde m, kütle, s özgül ısı ve ΔT sıcaklıktaki değişimdir.
 2. Eğer reaksiyon biliniyorsa, reaksiyon entalpisi, oluşum ısısının değer tablosu kullanılarak hesaplanabilir. \displaystyle \Delta {{H}_{f}} ye oluşum ısısı denir. \displaystyle \Delta {{H}_{reak}}=\sum{\Delta {{H}_{f(urun)}}}-\sum{\Delta {{H}_{f(reaktif )}}}
 3. Hess Yasası bir reaksiyonun entalpisini hesaplamak için kullanılabilir.
 4. \displaystyle \Delta {{H}_{reaksiyon}} Reaktiflerin ve ürünlerin bağ enerjilerini kullanarak hesaplanabilir. \displaystyle \Delta {{H}_{reaksiyon}}=\sum{\Delta {{H}_{bagkirmaenerjisi}}}-\sum{\Delta {{H}_{bagolusmaenerjisi}}}

Örnekler:

Madde Oluşum ısısı (kJ/mol)
C(k) 0
O2 (g) 0
CO2 (g) -393,5

 

1- Aşağıdaki tepkimenin ısısını, yukarıdaki tabloyu kullanarak hesaplayınız.

 • \displaystyle {{C}_{(k)}}+{{O}_{2}}_{(g)}\to C{{O}_{2}}_{(g)}

Çözüm:

 • \displaystyle \Delta {{H}_{reak}}=\sum{\Delta {{H}_{f(urun)}}}-\sum{\Delta {{H}_{f(reaktif )}}}
 • \displaystyle \Delta {{H}_{f}} ye oluşum ısısı denir ve ürünün oluşması için ısının gerekli olduğu anlamına gelir. C (k) ve O2 (g) için elemental formda oldukları için 0 değerleri vardır.
 • \displaystyle \Delta {{H}_{reaksiyon}}=\left( -393,5 \right)-\left( 0+0 \right)=-393,5kJ
Madde Oluşum ısısı (kJ/mol)
CH4(g) -74,8
O2 (g) 0
CO2 (g) -393,5
H2O(s) -285,8

 

2. Aşağıdaki tepkimenin ısısını, yukarıdaki tabloyu kullanarak hesaplayınız.
 • \displaystyle C{{H}_{4}}_{(g)}+2{{O}_{2}}_{\left( g \right)}\to C{{O}_{2}}_{\left( g \right)}+2{{H}_{2}}{{O}_{(s)}}
 • \displaystyle \Delta {{H}_{reak}}=\sum{\Delta {{H}_{f(urun)}}}-\sum{\Delta {{H}_{f(reaktif )}}}
 • Bu problemde 2 mol O2 ve 2 mol H2O var, bu nedenle değerler ikiyle çarpılmalıdır.
 • \displaystyle \Delta {{H}_{reaksiyon}}=\left[ -393,5+\left( 2*285,8 \right) \right]-\left[ -74,8+\left( 2*0 \right) \right]=-890,3kJ

Leave A Reply