Entrika Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Entrika ne anlama gelir? Entrika kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile, dek (II)
“Komşu çocuğuyla entrikaları, yarım temasları hiç olmamıştır.” – Y. Z. Ortaç
entrika ile amacına ermeye çalışmak, dolap çevirmek
“Küçük entrikalar çevirmek onları mutlu kılıyorsa ne yapabilirdim?” – A. Ümit
hileli, dalavereli bir iş sonunda zarara uğramak
“İşi bu kadar sağlama almış olduğu hâlde, dışarıda entrikaya kurban gidiyormuşçasına ağlamaklı…” – H. Taner

Advertisement

Leave A Reply