Entropi Nedir?

0

Entropi ne demektir? Entropi kavramının anlamı, açıklaması, entropi ile ilgili bilgi.

Entropi; bir cismin ya da sistemin termodinamik durumunda ortaya gelen değişimlerin yönünü belirleyen büyüklüktür. Alman fizikçi Rudolf J. Emanuel Clausias’un (1822-1888) ortaya koyduğu entropi (S) kavramı, doğadaki olayların ya da enerjinin değişimlerinin tek yönlü olarak ortaya çıktığını açıklar.

Advertisement

Entropi ne kadar büyük olursa, değişen enerji de o kadar az olur. Kapalı bir sistemde entropi azalmaz. Kendisini çevreleyen sistemlerden tamamen yalıtılmış termodinamik bir sistemin entropisi S=(U+p.V)/T eşitliğiyle tanımlanır. Bu eşitlikte U, p, V ve T sırasıyla sistemin iç enerjisini, basıncını, hacmini ve mutlak sıcaklığını göstermektedir. Böyle bir sistemin iç enerjisi ve hacmi, basınç ve sıcaklığı aynı kalmak koşuluyla değişirse entropisi de dS=(dU+p.dV)/T kadar değişir. Yalnızca p.dV çarpımı, sistemin bu değişim sırasında yaptığı işi verir. Çok sayıda cisim ya da parçacıklardan oluşan yalıtılmış bir sistemin entropisi hiçbir zaman azalmaz. Bu kural, termodinamiğin ikinci temel yasasını oluşturur. Buna göre kapalı bir sistemin termodinamik durumu, ancak entropisi artacak biçimde değişebilir. Sistemin son durum, entropinin en büyük olduğu durumdur. Fiziğin önemli kavramlarından biri olan entropi, [enerji/sıcaklık] boyutuna sahiptir ve kalori/Kelvin derecesi (cl/°K) birimiyle ölçülür. 1 (cal/°K) büyüklüğünde 1 Clausius (Cl) adı verilir.


Leave A Reply