Erciyes Dağı Hakkında Bilgi

0

Erciyes Dağı nerededir? Erciyes dağının coğrafi konumu, yüksekliği, iklimi, özellikleri, önemi hakkında bilgi.

Erciyes Dağı; İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’ndeki dağdır. Yüksekliği 3.917 m. Kayseri Kenti, Sultan Sazlığı, Hınzır Dağları arasında eski bir volkan olan Erciyes, İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağıdır. 1.000 m dolayında uzanan ovaların hemen yanında birdenbire yükselen kütlenin tabanının biçimi daireye yakındır. Kapladığı alan, bazı bilim adamlarına göre 1.000 km2, bazılarına göre 3.800 km2; çapı da aynı şekilde 18-72 km arasında değişir. Miosen sonu ve alt Pliosen’de başlayan volkanizma hareketleri, dağ ve çevresinde tarihsel devrelere kadar süregelmiştir. Kütlenin büyük bölümü, bazalt ve andezit lavlarından oluşmuştur. Bunların arasında volkanik kum ve tüfler de bulunur. Bütün bu volkanik maddeler, kütlenin yüksek kesimlerinden eteklere doğru eğimli bir durumda yayılır. Volkan konisinin yanında Yılanlı Dağı (1.640 m) Ali Dağı (1.871 m) ayrı birer koni biçiminde dikkati çeker. Erciyes, üzerinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan alçak bir alanda iki bölüme ayrılır. Bu alçak alan Tekir Yaylası’nı oluşturur. Tekir Yaylası’nın doğusunda kalan kesime Koç Dağı, batısında kalan kesime ise asıl Erciyes Dağı denir. İki bölüm arasındaki alçak alandan Kayseri-Develi Karayolu geçer. Dağ üzerinde eski buzulların aşındırması sonucu oluşmuş izlerin yanı sıra, günümüzde de dorukta küçük bir buzul vardır.

Advertisement

Leave A Reply