Ercüment Ekrem Talu Kimdir? Türk Romancı ve Mizah Yazarının Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Ercüment Ekrem Talu kimdir? Türk romancı ve mizah yazarı Ercüment Ekrem Talu hayatı, biyografisi, kitapları, eserleri hakkında bilgi.

Ercüment Ekrem Talu

Ercüment Ekrem Talu

Ercüment Ekrem TALU ( 1888 – 1956), XX. yüzyıl Türk romancılarından, mizah yazarlarındandır. İstanbul’da İstinye’de doğdu. Tanzimat Edebiyatı edebiyatçılarından Recaizade Mahmut Ekrem Bey’in oğludur. Fransız okullarında başladığı orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Bir süre Paris’te de okuduktan sonra iki yıl kadar İstanbul Hukuk Fakültesi’ne devam etti. İlk yazılarına 1904″te yayınlamaya başladı. 1907’de Düyun-ı Umumiye idaresine mütercimlikle girdi. 1908’den beri meslek edindiği yazı hayatı, ömrünün sonuna kadar, hemen hiç aralıksız yarım yüzyıla yakın sürmüştür.

Ercüment Ekrem Talu, Bâb-ı Ali teşrifat memurluğu, matbuat müdür muavinliği görevlerinden sonra, Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllarda birkaç defa Matbuat Müdürlüğü, kısa bir süre Cumhurbaşkanlığı Genel Katipliği yaptı. 1931′ de Varşova Elçiliği Müsteşarı oldu. 1936-1943 arasında, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, Fransızca dersleri okuttu. 1943’de Galatasaray Lisesi Edebiyat ve Fransızca öğretmenliklerine tayin olundu. 1956’da emekliye ayrıldı.

Duru, temiz, sürükleyici bir dili olan Ercüment Ekrem Talu’nun en başarılı yönü mizah yazarlığıdır. Evliya Çelebi’nin üslûbunu taklit ederek meydana getirdiği günlük mizah gazete sohbetleri çok rağbet gördüğünden, sonraları bu üslûbu bıraktıysa da mizah tarzını, türünü bırakmamış, devrinin mizah dergilerinde imzası ile, ya da takma adlarla binden fazla hikâye, sohbet yazmış, romanlarını .da mizah tarafına yöneltmiştir. Bu çeşit romanları arasında Meşhedi serisi pek tanınmıştır. Meşhedi, Ercüment Ekrem Talu’nun yarattığı tatlı dilli, güler yüzlü,, mübalâğacı İstanbullu bir İranlı tipidir. Talu’nun bir özelliği de, Hüseyin Rahmi ile Ahmet Rasim‘in geniş ölçüde yansıttıkları İstanbul hayatını ele alıp bu konuda hikayeler, romanlar yazmış olmasıdır.


Kaynak – 2

Ercüment Ekrem Talu; yazardır (İstanbul 1886 – ay.y. 1956). Recaizade Mahmut Ekrem‘in (1846-1914) oğludur. Galatasaray Lisesi’ndeki öğreniminden sonra (1905) bir süre Fransa’da görgü ve bilgisini artırdı, yabancı dil bilgisinin verdiği hakla yurda dönünce memurluklara girdi (1907), bunun yanı sıra ömrü boyunca bir gazete yazarı olarak çalıştı; tefrika romanlar, fıkralar, eski İstanbul yaşamını canlandıran anılarla ilgi gören bir kalem olduysa da hemen hiçbir eseri kendi gücünü aşan bir değer düzeyine ulaşamadı, Fransızca ve edebiyat öğretmenliği de yaptı.

Yaygın ününü Meşhedi adlı bir İranlı’nın (A. Daudet’inn Tarascon’lu Tartarin tipinden esinlenmiştir) abartmalı yaşantılarını konu edinen mizah öyküleri ve romanları ile kazanmış sayılır.

Advertisement

Otuza yaklaşan romanlarının başlıcaları: Evliya-ye Cedid (1920), Asriler (1922), Sabır Efendinin Gelini (1922), Gemi Aslanı (1928), Meşhedi Aslan Peşinde (1934), Papeloğlu (1937), Çömlekoğlu ve Ailesi (1945) vb.

 


Leave A Reply