Ercüment Ekrem Talu Kimdir?

0

Ercüment Ekrem Talu kimdir? Ercüment Ekrem Talu hayatı, biyografisi, kitapları, eserleri hakkında bilgi.

Ercüment Ekrem TaluErcüment Ekrem TALU ( 1888 – 1956), XX. yüzyıl Türk romancılarından, mizah yazarlarındandır. İstanbul’da İstinye’de doğdu. Tanzimat Edebiyatı edebiyatçılarından Recaizade Mahmut Ekrem Bey’in oğludur. Fransız okullarında başladığı orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Bir süre Paris’te de okuduktan sonra iki yıl kadar İstanbul Hukuk Fakültesi’ne devam etti. İlk yazılarına 1904″te yayınlamaya başladı. 1907’de Düyun-ı Umumiye idaresine mütercimlikle girdi. 1908’den beri meslek edindiği yazı hayatı, ömrünün sonuna kadar, hemen hiç aralıksız yarım yüzyıla yakın sürmüştür.

Advertisement

Ercüment Ekrem Talu, Bâb-ı Ali teşrifat memurluğu, matbuat müdür muavinliği görevlerinden sonra, Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllarda birkaç defa Matbuat Müdürlüğü, kısa bir süre Cumhurbaşkanlığı Genel Katipliği yaptı. 1931′ de Varşova Elçiliği Müsteşarı oldu. 1936-1943 arasında, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, Fransızca dersleri okuttu. 1943’de Galatasaray Lisesi Edebiyat ve Fransızca öğretmenliklerine tayin olundu. 1956’da emekliye ayrıldı.

Duru, temiz, sürükleyici bir dili olan Ercüment Ekrem Talu’nun en başarılı yönü mizah yazarlığıdır. Evliya Çelebi’nin üslûbunu taklit ederek meydana getirdiği günlük mizah gazete sohbetleri çok rağbet gördüğünden, sonraları bu üslûbu bıraktıysa da mizah tarzını, türünü bırakmamış, devrinin mizah dergilerinde imzası ile, ya da takma adlarla binden fazla hikâye, sohbet yazmış, romanlarını .da mizah tarafına yöneltmiştir. Bu çeşit romanları arasında Meşhedi serisi pek tanınmıştır. Meşhedi, Ercüment Ekrem Talu’nun yarattığı tatlı dilli, güler yüzlü,, mübalâğacı İstanbullu bir İranlı tipidir. Talu’nun bir özelliği de, Hüseyin Rahmi ile Ahmed Rasim’in geniş ölçüde yansıttıkları İstanbul hayatını ele alıp bu konuda hikayeler, romanlar yazmış olmasıdır.

 

Advertisement


Leave A Reply