Erdek Körfezi Nerededir?

0

Erdek Körfezi nerededir? Erdek Körfezi coğrafi konumu, özellikleri, Erdek Körfezi hakkında bilgi.

Erdek Körfezi; Marmara Denizi’nde Kapıdağ Yarımadası’nın batısında körfezdir. Kuzeyden Avşa, Koyunadası ve Paşalimanı adaları, doğu ve kuzeydoğudan Kapıdağ Yarımadası, güneyden Gönen ilçesi kıyıları, batıdan Marmara Denizli ile çevrilidir. Uzunluğu ortalama 40 km, en derin yeri Muratbayırı Burnu ile Topçu Burnu arasında 5 km, en geniş yeri Büyükliman Burnu ile Değirmen Deresi arasında 21 km’dir. Körfezin güney ve doğu kıyıları geniş kumsallarla kaplıdır. Çok sığ olan bu kesimde denizin derinliği, güneyde Gönen Çayı ağzında 1-15 km açığa kadar 5 m’yi, doğuda 400-500 m açığa kadar 5-9 m’yi geçmezken kuzeydeki adalar önünde çok az bir bölüm sığ olup 100 m içindeki derinlik birden 30-35 m’ye iner. Körfezin en derin yeri, Paşalimanı Adası’nın güneyindeki Kum Burnu’nun 2 km kadar açığındadır (53 m). Körfezin güney kıyıları alçak olmasına karşın, kuzey ve doğu kıyısındaki plajlar, kumsallar yer yer dik yalıyarlar ve kayalıklarla kesilir. Körfez içinde daha küçük boyutta koylar (doğuda Erdek, kuzeydoğuda Konya, kuzeyde Kalem, Büyük Kumburnu limanları, Karaçınar Koyu) vardır. Körfezde binde 24-26 arasında değişen tuzluluk oranı, batıya doğru biraz daha artar. Kuzeyde Narlıköy ve Araplar boğazlarında, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu güçlü akıntılar vardır. Körfez, doğu-kuzeydoğu yönlü rüzgârlara kapalı, kuzeybatı-batı-güney yönlü rüzgârlara açıktır. Güneyde, Gönen Çayı deltasında, çayın taşıdığı tortular nedeniyle, deniz bulanık ve kirlidir. Ancak, Gönen Çayı, tuzluluk oranını bu kesimde binde 21’e kadar düşürür.

Advertisement

Leave A Reply