Erek Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Erek ne anlama gelir? Erek kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
“Onun metodunu uygulamakla araştırıcının varamayacağı erek yoktur.” – A. Erhat
1. Evreni ereklerle araçlar arasında bir ilişkiler dizgesi olarak gören öğreti, teleoloji
2. Yalnızca insan hareketlerinin değil, tarih ve tabiat olaylarının ve bütünün olduğu gibi tek tek olayların da ereklerle belirlenmiş ve yönetilmiş olduğunu kabul eden öğreti, teleoloji


Leave A Reply