Eretna Devleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Eretna Devleti ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Orta Andoluda kurulmuş olan bir türk devleti olan Eretna ile ilgili bilgiler.

eretnaogullariXIV. yüzyılda Orta Anadolu’da kurulmuş bir Türk devletidir. Kısa sürmüş, fakat tarihte önemli bir yer almıştır.

Bir İlhanlı komutanı olan Alâettin Eretna Bey, 1327’de İlhanlılar’ın Anadolu genel valiliğinde vekâleten bulunuyordu. Orta Anadolu’da bağımsız kalmak isteyen Eretna, 1335’e kadar bağlı olduğu İlhanlılar’ın yerine, 1343’e kadar 5 yıl Memlûkler’e bağlı olarak, İlhanlılar’la ilgisini kesti. Devlet 1343’ten 1380’e kadar da tamamen bağımsız olarak yaşadı. 4 hükümdar yetiştiren Eretna Devleti’nin başkenti önce Sivas’tı, sonra Kayseri’ye nakledildi. Devlet bugünkü Erzurum, Erzincan, Tokat, Yozgat, Amasya, Samsun, Ankara, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Giresun illerinin toprakları üzerinde kurulmuştu.

Eretna Bey’in yeğeni olan Mutahharten Bey, 1375 yıllarından 1404’e kadar Erzincan Beyi, 1379 sıralarında Erzurum Beyi olmuş, Erzincan’ı 1401 temmuzundan 1402 temmuzuna kadar Yıldırım Bayezit’e kaptırmış, fakat Timur tarafından gene yerine iade edilmiştir; Timur-Yıldırım çekişmesinde, Osmanlılar aleyhinde çok çalışmıştır.

Eretna Bey bilgin olduğu gibi, oğlu, torunu, torununun oğlu da bilginleri korumuşlardır. Sonuncu hükümdar II. Mehmet Bey, önce Selçuklu hanedanından, Şebinkarahisar valisi Kılıç Arslan Bey’in, sonra da ünlü Kadı Burhanettin Ahmet‘in naipliği altında birkaç ay tahtta kalabildi. Devlete onun veziri (başbakanı) olan Kadı tarafından son verildi, yerine pek kısa devam edecek olan Kadı Burhanettin Devleti kuruldu.

Advertisement

Eretnaoğulları ve saltanat yılları şunlardır:

1 ) Sultan Alâettin Eretna Bey ( 1327-1352)

2) Sultan Gıyasettin I. Mehmet Bey (1352-1365)

3) Sultan Alâettin Ali Bey (1365-1380)

Advertisement

4) Sultan II. Mehmet Bey (1380)

Eretna Bey, Kayseri’de Köşk Türbesi’nde gömülüdür.


Leave A Reply