Eretnaoğulları Beyliği (1335-1381)

0

Eretnaoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? Kurucusu kimdir, özellikleri, Eretnaoğulları ve Anadolu Türk Beylikleri hakkında bilgi.

Eretnaoğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1335-1381).

Advertisement

Kurucusu Alaattin Eretnadır. Sivas ve Kayseri yöresinde egemenlik kurdu. İlhanlı Hükümdarı Ebu Sait Bahadır Han’ın Anadolu’nun yönetimini Çobanoğullarından Demirtaş’a bıraktığı dönemde (1312-1328) kardeşi Dımışk Hoca’nın ayaklanması yüzünden Kahire’ye kaçan Demirtaş, Anadolu’nun yönetimini kayınbiraderi Alaattin Eretna’ya bıraktı. Ebu Sait 1328’de Alaattin Eretna’nın valiliğini onayladı. Ebu Sait’n ölümü üzerine İlhanlılarla olan bağlarını koparan Alaattin Eretna, önce Çobanoğlu Küçük Hasan’a, sonra da Mısır Hükümdarı Melik Nasır Muhammet’e bağımlı kaldı, ancak Mısır hükümdarının ölümünden sonra bağımsızlığını duyurdu, adına para bastırdı. Böylece Anadolu’da Eretnağulları Beyliği kurulmuş oldu. Önce Sivas, sonra Kayseri’yi başkent yapan Alaattin Eretna, Anadolu’da Erzincan, Ankara, Tokat, Amasya, Samsun ve Sinop illerini içine alan geniş bir alanda egemenlik kurdu. Ölümünden (1352) sonra yerine geçen oğlu Gıyasettin Muhammet’in sert politikası kimi beylerin ona karşı birleşmelerine neden oldu ve 1365’te Muhammet öldürülüp yerine oğlu Alaattin Ali getirildi. Ali Bey zamanında Karamanoğulları Niğde ve Aksaray’ı ele geçirdi. Kadı Burhanettin de beyliğin işlerine karışmaya başladı. Beylik böylece karışık bir ortamdayken Ali Bey öldü ve komutanlar küçük yaştaki oğlu Muhammet Çelebi’yi beyliğin başına getirdiler. Ancak o devlet işlerini yönetecek durumda değildi. Şarkikarahisar Valisi Kılıç Arslan naip atandı. Kadı Burhanettin çok geçmeden Kılıç Arslan’ı öldürerek naip sıfatıyla yönetime el koydu. Bir süre sonra da Muhammet Bey’i tahttan uzaklaştırarak Eretnaoğulları Beyliği’ne son verdi (1380-1381).


Leave A Reply