Ergenliğin Tanımı

0

Ergenlik ne demektir? Ergenliğe ne zaman girilir? Ergenlik çağının özellikleri nelerdir? Ergenlik hakkında bilgi.

Ergenlik; cinsel organların fizyolojik olgunluğa erişmesiyle başlayan, erginlik (buluğ) ile yetişkinlik arasındaki çağdır. Bu dönem kızlar için genel olarak 12-21, erkekler içinse 13-22 yaş arası kabul edilir. Erginlik dönemi fizyolojik gelişimin yanı sıra, zihinsel ve toplumsal gelişimi de kapsar. Bu evredeki genç, duygusal, dengesiz ve önseziden yoksun bir bireydir. Başkalarının kendisi hakkındaki yargıları konusunda aşırı derecede duyarlıdır. Dış görünüşe çok önem veren erginin sivilceler ve şişmanlık gibi fiziksel nedenlere başlıca üzüntü konularıdır. Erginin değişmekte ve gelişmekte olan bedenine uyum sağlama çabaları duygusal gerginliğe de yol açar. Küçük bir kırıklık, toplumsal ilişkilerini doğrudan etkiler. Canına kıyma girişimlerinin en fazla görüldüğü yaş erginlik döneminin kapsadığı 17-18 yaş olarak belirlenmiştir. Ayrıca yine istatistiklerin, çocuk suçlarının en çok 14 yaşında işlendiğini göstermesi, zorlu ergenlik dönemiyle suç arasında önemli duygusal bir ilişkinin varlığını kanıtlamaktadır. Erginin duygusal tepkilerini etkileyen öğeler arasında sağlık, zekâ düzeyi, cinsiyet, okul başarısı, toplumsal kabul düzeyi de sayılabilir.

Advertisement

Leave A Reply