Erich Maria Remarque Kimdir?

0
Advertisement

Erich Maria Remarque Kimdir? Erich Maria Remarque hayatı, biyografisi, eserleri, kitapları ile ilgili bilgi.

Erich Maria RemarqueErich Maria Remarque; Alman yazarıdır (Osnabrück 1898-İsviçre/Locarno 1970).

EM. Kramer’in takma adı. Asker olarak Birinci Dünya Savaşı’na katıldı (1916). O dönemin yaşantılarını ve cephe dönüşünü içli, etkili, canlı betimlemelerle anlatan romanını bastırma olanağını buluncaya kadar sayısız girişimde bulundu, savaşı Alman köşesinden gören bir gencin izlenileri Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) Im Westen Nichts Neues adıyla yayımlanınca bütün dünyanın ilgisini çekti (1929). Romanını Dönüş adıyla, aynı kişilerin ev sorunlarını açarak sürdürdü (Der Weg Zurück) 1931. Nazilerin iş başına gelişleriyle suçlanan yazarlar arasına girdi, yurdundan ayrılmak zorunda kaldı, yurtsuz göçmenlerin yaşam ve sorunlarını konu edineceği İnsanları Seveceksin (1943) romanında anlattığı yazgıyı paylaşarak önce Fransa’yı, sonra 1947’de yurttaşlığına alınacağı ABD’ye gitti. Arada tatlı bir arkadaşlık dayanışmasını ve hüzünlü bir yaşantılar birimini Üç Arkadaş adıyla yayımlatmıştı (Drei Kameraden) 1937. Zafer Abidesi (Liebe Deinen Nächsten) 1946, Paris’e sığınabilmiş Alman göç günlerinin Gestapo elinde çektikleri acının başarılı öcünü anlatırken çok etkili bir aşk ilişkisini de sergiler (1946). Savaş karşıtlığını sürdürürken etkili insanseverliğini de ortaya koydu: Zeit zu Leben und Zeit zu Sterben (Anababa Günleri) 1954.

Başka romanları: Der Funke Leben (Yaşam Kıvılcımı) 1952, Der Schwarze Obelisk (Kara Anıt diye çevrildi) 1956, Der Himmel Kennt Keine Günstilinge (Tanrının Gözdesi Yok) 1961, Die Macht von Lissabon (Lizbon’da Gece) 19563, Schatten im Paradies (Cennetteki Gölge) öl.s. 1979. Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Birinci Dünya Savaşı’na inanarak katılan bir grup Alman gencinin savaşa hazırlık eğitimleri, günlük yaşam düzenceleri, gençlik özlemleri içinde cephe yoksunlukları, olanak bulunca her çeşit kaçamağı yapabilen delikanlılık fırsatçılıklarıyla ölüm yazgıları. Öyküyü anlatan Paul Baumer’in can verdiği gün (1918 Ekimi), bunun gibi yüzbinlerce ölünün can yükünü hiçe sayan bir hafifsemeyle ordu bildirisi, “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” der. Roman, gücünü insan yaşamının derinliklerine inen dikkatiyle toplum olaylarının insafsız çatışmasından alır.


Leave A Reply