Erinlik Dönemi Nedir?

0

Erinlik nedir? Erinlik dönemi erkekler ve kızlarda ne zaman başlar, ne kadar sürer? Erinlik (Buluğ) çağının özellikleri hakkında bilgi.

Erinlik Dönemi Nedir?

Erinlik; Yetişmiş bir çocuğun, erkekse baba, kızsa anne olabilecek duruma gelmesidir. Buna erkek çocuklarda, daha çok akıl-baliğ olmak denir.

ergen

Hayatın bu dönemine erişmiş bir gençte üretim organları artık iyice gelişmiştir. Delikanlıda erkeklik bezleri salgı yapmaya başlamış, kızda da yumurtalık aşılanmaya hazır yumurta yapabilecek hale gelmiştir. Bu durum kızlarda, yumurtalığın etkisiyle, dölyatağının (rahmin) iç zarlarının 4-5 gün kanamasıyla belirir. Bu hal, ondan sonra, ortalama olarak 25-30 günde bir olur. Buna aybaşı olmak, ya da âdet görmek denir. Bu durum, cinsel hayat üzerine annelerinden bilgi almamış kızları çok şaşırtır, hattâ korkutabilir. Onun için, erinlik çağına yaklaşmış, 12-13 yaşındaki kızları anneleri bu hususta önceden hazırlamalı, onlara bunun pek tabii bir şey olduğunu öğretmelidir.

Erkek çocuklarda erinlik çağı 13-15 yaşlar arasıdır. Onlardaki değişiklik pek ürkütücü olmaz. Yalnız, onlara da kötü huylara alışmamaları için, sağlık bakımından gözetecekleri noktaları anlatmalı, gereken bilgileri vermelidir. Sarışın çocuklar esmerlerden daha önce erinliğe ulaşırlar.


Leave A Reply