Ernest Renan Kimdir?

0
Advertisement

Ernest Renan Kimdir? Ernest Renan hayatı, biyografisi, eserleri, kitapları ile ilgili bilgi.

Ernest RenanErnest Renan; Fransız yazarı ve düşünürüdür (Brötanya/Treguer 1823-Paris 1892).

Alman felsefesinin etkisini algılayarak ilahiyat öğrenimin 1845’te bıraktı, serbest doktorasını ancak yedi yıl sonra bitirebildi: Averroes et Averroisme (îbn Rüşd ve İbni Rüştücülük) 1852. Din yerine bilime bağlandıysa da maneviyat güçlerini hiçbir zaman yok saymadı, kuşku ve inançla dinsel konulara insanca yaklaştı toplumların ruh varlığını savundu. Öğretim üyesi oldu. Çok sayıda dergi makaleleriyle din, tarih, bilim gibi konularda canlı bir düşün yaşamı yarattı, yazılarının çoğunu kitaplaştırdı: Etudes d’histoire Religieuse (Dinsel Tarih İncelemeleri) 1857, Essais de Morale et de Critique (Ahlak ve Eleştiri Denemeleri) 1859. 1860’da bir geziyle Lübnan’dan Kudüs’e geçti, 1862’de College’de France’ın İbranice Kürsüsü başına geçince eldeki belgeleri değerlendirmeye girişti. İsa’dan “eşsiz bir insan” diye söz etmesi duygusal bazı tepkilerde neden olunca görevi ertelendiyse de eserlerini yazmayı sürdürdü: Vie de Jésus (İsa’nın Yaşamı) 1863, Histoire des origines du Christianisme (Hristiyanlığın Kökenlerinin Tarihi) 8 cilt, 1863-1883. Savaştan sonra görevine döndüğü gibi okulunun yöneticiliğini de üstlendi (1873), Fransız Akademisi’ne de üye seçildi (1878).

Öteki eserleri: La Reforme Intellectuelle et Morale (Düşünsel ve Törel Reform) 1871, Souvenirs d’Enfance et de Jeunesse (Çocukluk ve Gençlik Anıları) 1883, Discours et Conferances (Söylevler ve Konferanslar) 1887, Histoire de Peuple d’İsrael (İsrail Halkının Tarihi) 1887-1893, Drames Philosophiques (Felsefi Dramlar) 1888, L’Avenir de Science (Bilimin Geleceği) 1891.

Advertisement

Leave A Reply