Ernest Renan’ın Tarih Din Ulus Üzerine Anlamlı Resimli Sözleri Alıntıları

0

Fransız filozof ve din tarihçisi Ernest Renan’ın hayat, tarih, ulus ve din üzerine söylediği anlamlı güzel sözler. Ernest Renan alıntıları.

Ernest Renan

Ernest Renan

Joseph Ernest Renan (27 Şubat 1823 – 2 Ekim 1892) Fransız bir Oryantalist, Sami dilleri ve medeniyetleri uzmanı, din tarihçisi, filolog, filozof, İncil bilgini ve eleştirmeniydi. En çok erken Hıristiyanlığın kökenleri üzerine etkili ve öncü tarihi çalışmaları ve özellikle milliyetçilik ve ulusal kimlikle ilgili siyasi teorileriyle tanınır. Renan, Aşkenazi Yahudilerinin Hazarların torunları olduğunu savunan, artık gözden düşmüş olan Hazar teorisini, Yahudi dinini benimsemiş ve çöküşün ardından Batı Avrupa’ya göç etmiş Türk halklarının soyundan gelen Hazar teorisini geliştiren ilk akademisyenler arasında kabul edilmektedir.

Ernest Renan Sözleri

Bir tarafta ortak bir tarihsel miras, diğer tarafta bugün de beraber yaşama iradesi vardır. Sadece bu ikili şart sağlanırsa Ulustan söz etmek mümkündür.

Ernest Renan Sözleri

Dilediğim zaman ölebilirim: bu benim yaşam iksirim.
 • Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, yaşanır.
 • “Tarih, bilim kadar sanattır.”
 • Bir millet; ancak geçmişi çarpıtılarak oluşturabilir. Geçmişini çarpıtmadan bir millet oluşturmak mümkün değildir.

Ernest Renan Sözleri

Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz yaşanır.
 • “Bir kum tanesi, dağın düşme anı geldiğinde bir dağın düşüşüne yol açar.”
 • “Bireyin özgürlüğü, insanlığın ilerlemesinin gerekli bir önermesidir.”

Ernest Renan Sözleri

İnancın özelliği, kaybolmasına rağmen hala etkili olmasıdır.

Geçmişte ortak zaferlere, şimdi ortak bir iradeye sahip olmak; hep beraber büyük işler yapmak ve daha da yapmak istemek, işte bunlar bir halk olmanın başlıca şartlarıdır.

Ulus, hatırladıklarımız kadar unuttuklarımızla oluşur.

Ernest Renan Sözleri

Eğer hayattan, size verebileceğinden fazla bir şey beklemezseniz, yaşayışı çok tatlı bulacaksınız, yalnız çok çalışınız.

 • “Millet, birlikte büyük şeyler yapmış olan bir topluluktur.”
 • Düşünmeyi bıraktığımız noktada fikirlerimiz sabitlenir.

Ernest Renan Sözleri

Özgürce düşünebilmek için, bir insan ne yazarsa yazsın hiçbir sonucun gelmeyeceğinden emin olmalıdır.
 • Irk araştırmaları insanlık tarihiyle ilgilenen bir bilgin için çok önemlidir.
 • Hortlaklara, şeytana, büyücülüğe, astrolojiye inanmadığımız gibi mucizelere de inanmıyoruz

Ernest Renan Sözleri

Hayattan yakınanlar, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir.
 • Tanrım, eğer varsan ruhumu kurtar benim, tabii bir ruhum varsa.
 • “Bir milletin bir ruhu, manevi bir prensibi vardır. Biri geçmişte, diğeri şimdiki zamanda. Biri, zengin bir anı mirasına sahip olmaktır; diğeri ise birlikte yaşama ve ortak mirasa değer verme arzusudur. “
 • İnsan sevdiğini güzelleştirirken inandığını kutsal kılar.

Ernest Renan Sözleri

Fransız toplumunun cehaleti insana kaba bir sonsuzluk hissi veriyor.

Ahlakta, hakikat yalnızca bir duygu olduğunda çok az değerlidir ve yalnızca dünyada gerçek olarak gerçekleştirildiğinde tam değerine ulaşır.

Her Fransız vatandaşı, 1572’deki Protestan kıyımını, hatta 13. yüzyılın Güney Fransa’sındaki engizisyonu unutmak zorundadır.

Ernest Renan Sözleri

Hiç kimse tarihi değiştirmeden yazamaz.
 • “İsa, şimdiye kadar yaşamış en büyük dini dehaydı.”
 • İnsanlar hayattan şikayet ettiklerinde, bunun nedeni neredeyse her zaman imkansız şeyler istemeleridir.
 • Tarihini yanlış anlamak ulus olmanın bir parçasıdır.

 Ernest Renan Sözleri

Fedakarlık pahasına hiçbir fikir başarılı olamaz; hiç kimse yaşam mücadelesinin zorlamasına katlanmadan kaçamaz.
 • Onlar, on iki, ben birim, ama hak bendedir. Hepsini devireceğim.
 • İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha zordur.
 • Bizimki gibi bir çağda özgür olabilmek için kişinin otorite konumunda olması gerekir. Bu bile beni hırslı yapmak için yeterli olacaktır.

Ernest Renan Sözleri

“Fedakarlık insanlık için bir görev ve zorunluluk haline gelir gelmez. Önünde açılan ufkun sınırını görmüyorum. “
 • Hiçbir zaman bir camiye güçlü bir coşku hissetmeksizin, hatta itiraf edeyim, Müslüman olmadığıma hayıflanmaksızın girmiş değilim!
 • Tarihçilerin yetenekleri, ancak yarısı doğru olan gerçeklerden gerçek bir topluluk yaratmalarında yatmaktadır.

Leave A Reply