Erozyonun Dünya Üzerindeki Etkileri

0

Erozyon dünya yüzeyini nasıl etkiler? Erozyonun akarsular, toprak, heyelan etkileri, dünya yüzeyinde yaptıkları hakkında yazı.

Erozyonun Dünya Üzerindeki Etkileri

Erozyon, Dünya üzerinde her gün oluşan bir olaydır. Dünyamızda rüzgar, su, güneş ve diğer birçok kuvvetler doğal bir süreçtir. Erozyon, kentlerin, dağların, binaların ve nehirlerin şeklini değiştirir. Erozyonun her yerde olması ve milyarlarca insanın hayatında oynadığı rol nedeniyle, erozyonun Dünya’yı etkileme biçimlerini anlamak önemlidir.

EROZYON NEDİR? HAKKINDA BİLGİ

Nehirler

Erozyon, nehirlerin nasıl oluştuğunu açıklar. Yağmur damlaları düştüğünde, suyun daha serbestçe akacağı kanallar oluşturmak için damlalar tortul tabaka hatta kayaları aşındırırlar. Bu aşındırma, daha sonra diğer yağmur damlalarının takip edebileceği bir yol oluşturarak daha belirgin hale gelir. Bazı durumlarda erozyon, uzun zaman periyotları boyunca, bunu Colorado Nehri gibi su yolları oluşturmak için yapmaya devam eder. Nehirler buzul erozyonu ile de oluşabilir.

Toprak erozyonu

Bazen yoğun yağışlar ve orman yangınları gibi olaylar toprak erozyonuna neden olur. Bereketli topraklarda bir alan erozyon sebebiyle kaybedildiğinde orada bitkilerin büyümesi zorlaşır, bu da hayvanların yaşamasını zorlaştırır. Eğer hayvanlar ve bitkiler erozyona uğramış topraklardan dolayı kendilerini belirli bir bölgede ayakta tutamazlarsa, insanlar da o bölgedeki topraklardan faydalanmakta zorlanacaklardır. Erozyon, tarım için belirlenmiş araziyi etkilediğinde, hem şimdiki hem de gelecekteki nüfus zarar görebilir.

heyelan

Heyelanlar

Erozyon, heyelanlar gibi doğal felaketlere neden olabilir. Bu konudaki başlıca unsurlar su ve yerçekimidir. Heyelanlar genellikle toprakları gevşeterek, aşırı yağışların ardından ortaya çıkar. Heyelanlar böylece Dünya’nın şeklini değişir. Heyelanlar, binaları yok etme gücüne sahip oldukları gibi can kayıplarına da sebep oldukları için erozyonun korkunç etkileridir.

Kumsallar

Okyanustan kaynaklanan erozyon, pek çok kumsalın kumlarını kaybetmesine neden olur. Okyanusların gelgit gücü kuma çarpar, kumun bir kısmını ayırır ve okyanusun içine sürükler. Bu, uzun yıllar boyunca plajların boyutlarının azalmasına neden olur. Bu deniz ekosistemleri açısından Dünya’yı olumsuz olarak etkiler.


Leave A Reply