Erzincan İl Kodu Tüm İlçeleri Posta Kodları Trafik Plakaları Telefon Alan Kodu

0
Advertisement

Erzincan İl Kodu nedir? Erzincan İli Trafik (plaka) kodu, telefon alan kodları, Erzincan il ve tüm ilçelerinin posta kodları tam listesi.

ERZİNCAN TRAFİK (PLAKA) KODU —— 24 (Tüm İlçelerin Trafik Kodları)

ERZİNCAN TELEFON KODU ———- 446

ERZİNCAN POSTA KODU ———— 24000

Erzincan İl Kodu (Posta – Trafik – Telefon)
Erzincan İlçeleri Posta Kodları;

*Çayırlı posta kodu : 24500

 • Çayırlı Başköy(Yaylakent): 24500
 • Çayırlı Çayırlı: 24500
 • Çayırlı Köyler: 24500

*Erzincan Başbağlar posta kodu : 24030

 • Merkez Akşemsettin: 24100
 • Merkez Akyazı: 24000
 • Merkez Bahçelievler: 24050
 • Merkez Başbağlar: 24030
 • Merkez Çarşı: 24040
 • Merkez Çatalarmut: 24000
 • Merkez Çukurkuyu: 24140
 • Merkez Demirkent: 24000
 • Merkez Geçit: 24170
 • Merkez Halitpaşa: 24070
 • Merkez İnönü: 24060
 • Merkez İzzetpaşa: 24200
 • Merkez Kavakyolu: 24000
 • Merkez Köyler: 24000
 • Merkez Mollaköy: 24000
 • Merkez Ulalar: 24180
 • Merkez Yalnızbağ: 24000
 • Merkez Yoğurtlu: 24000

*İliç(Ilıç) Ilıç posta kodu : 24700

 • İliç(Ilıç) Armutlu(Büyükarmutlu): 24700
 • İliç(Ilıç) Ilıç: 24700
 • İliç(Ilıç) Köyler: 24700
 • İliç(Ilıç) Kuruçay: 24710

*Kemah posta kodu : 24400

 • Kemah Alpköy: 24420
 • Kemah Bozoğlak: 24400
 • Kemah Doğanbeyli: 24450
 • Kemah Kemah: 24400
 • Kemah Köyler: 24400
 • Kemah Oğuz: 24400

Kemah; Erzincan İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 4 bucağı (Alpköy, Bozoğlak, Doğanbeyli, Oğuz), 69 köyü vardır. İlin güneybatısında; kuzey-kuzeybatıdan Refahiye, kuzeydoğu ve doğudan Merkez, batıdan İlinç, güneyden Tunceli’nin Ovacık ilçeleriyle çevrilidir.

İlçenin güneyinde uzanan Munzur Dağları ve etekleri, yüzey şekillerinin oluşumunda önemli rol oynar. Derin vadilerle yanlı, dorukları buzullarla kaplı dağlar, batıda Kurtlukar Tepe’de 2.980 m, güneyde Göltepeleri’nde 3.331 m, Haraminin Tepe’de 3.239 m, kuzeyde Kuştepe’de 3.059 m, güneydoğuda Mercan Dağlan, Akbaba Tepe’ de 3462 m, doğuda Könem Dağı’nda 3.045 m’ye ulaşır. Kuzeybatı yönünde uzanan Otlukbeli Dağları’nın en yüksek noktasıyla Karadağ’dır (2.832 m). Fırat Vadisi’nde yükselti 1.000 m’ye iner. Munzur Dağları’nda kireçtaşının oyulması sonucu oluşmuş mağaralara rastlanır. Güneyden ve kuzeyden çeşitli derelerle (Atma, Gülan çayları, Tımışlı ve Asmalar dereleri, Gümüşkan, Aksu, Eriç, Deliçay suları) beslenen Karasu, ilçe topraklarını kuzeydoğu-güneybatı yönünde aşar.

Munzur Dağları üzerinde Manak, Keşiş, Gök, Büyük Göl yer alır. İklim serttir. Kışlar soğuk, yazlar serin geçer. Kış mevsiminde kar yağışı yoğundur. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C, yağış tutan 350-400 mm’dir. Bozkır ve meşe toplulukları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, fiğ, kurufasulye, nohut, patates, kurusoğan, zerdali, elma, dut), hayvancılığa (koyun, kılkeçisi, sığır) dayanır. Hayvansal ürünlerden kıl, çadır yapımında kullanılır. Manganez yatakları vardır. Geçim olanakları sınırlı olduğundan, nüfusu azalan ilçelerimizdendir. Sultan Melik, Bahram Şah, Tugay Hatun türbeleri, Gülabi Bey Camisi, İsa Ver iç, Meryemana Kiliseleri, Kemah Kalesi başlıca tarihsel eserlerdir. Munzur Dağları eteğinde deniz düzeyinden 1.130 m yükseltide, Sivas-Erzincan kara ve demir yolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 52 km uzaklıktadır.

*Kemaliye posta kodu : 24600

 • Kemaliye Başpınar: 24610
 • Kemaliye Dutluca: 24620
 • Kemaliye Kemaliye: 24600
 • Kemaliye Köyler: 24600

Kemaliye; Erzincan İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Beşpınar, Dutluca), 60 köyü vardır. İlin güneybatısında; kuzeyden İliç, doğudan Tunceli’nin Hozat ve Çemişkezek, güneyden Malatya İli’nin Arapkir, batıdan Sivas İli’nin Divriği ilçeleriyle çevrilidir.

Dağlık yapıdaki ilçe topraklarının kuzeyinde, Munzur Dağları’nın güney etekleri yükselir. Yükselti batıda 2.342 m’ye, doğuda 3.147 m’ye ulaşırken, yaylaların ortalama yükseltisi 1.500-1.700 m arasında, Karasu Vadisi’nde 900 m’dir.

Advertisement

Başlıca ırmak olan Karasu, ilçe topraklarındaki küçük akışlı suları da (Miran Çayı, Ziyaret Çayı, Kadıgölü) alarak Keban Baraj Gölü’ne dökülür. Kışlar genelde soğuk, yazlar yaylalarda serin, düşük yükseltilerde kurak ve sıcak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13°C, yağış tutan 800-850 mm’dir. Munzur Dağları güney eteklerinde meşe toplulukları, seyrek ardıçlar, bozkır bitkileri, doğal bitki örtüsünü oluşturur. ok sınırlı bir alanda yapılmasına karşın, tarım (buğday, arpa, fiğ, kuru-fasulye, nohut, patates, kuru soğan, elma, dut) ve hayvancılık (koyun, kılkeçi ve sığır) temel geçim kaynaklarıdır. Hayvansal ürünlerden, kıl ve yünün bir bölümü yerel halı dokumacılığında kullanılır. Geçim olanaklarının sınırlı oluşu nedeniyle, göçlere bağlı olarak nüfusu azalan ilçelerimizdendir. Karasu Irmağı vadisinde, deniz düzeyinden 850 m. yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 173 km uzaklıktadır.

*Otlukbeli posta kodu : 24510

 • Otlukbeli Köyler: 24510
 • Otlukbeli Otlukbeli: 24510

*Refahiye posta kodu : 24300

 • Refahiye Akarsu: 24300
 • Refahiye Cengerli(Doğandere): 24300
 • Refahiye Çatalçam: 24300
 • Refahiye Gümüşakar: 24300
 • Refahiye Köyler: 24300
 • Refahiye Refahiye: 24300

*Tercan posta kodu : 24800

 • Tercan Çadırkaya: 24870
 • Tercan Köyler: 24800
 • Tercan Tercan: 24800

Tercan; Erzincan İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir.72 köyü vardır. İlin doğusunda, kuzeyden Otlukbeli, batıdan Çayırlı, doğu ve güneyden Erzurum’un Aşkale, Çat ve Tunceli’nin Pülümür ilçeleriyle çevrilidir.

Kuzey ve doğudaki yükseltiler batışa doğru alçalarak yerini düzlüklere bırakır. Kuzeyde Kılıkaya Dağları’nın ilçe topraklarında kalan bölümünde yükselti 2.600 m’yi aşar. Doğuda Palandöken Dağları’nın batı etekleri 2.000 m’ye ulaşır. Güneyde Serçelik Dağı (3.078 m), Höbek Dağı (2.339 m) önemli yükseltilerdir. Kuzeyde ırmakların derin biçimde parçaladığı yayla düzlüklerine geçilir. Batıya doğru azalan yükselti, Tercan Ovası’nda genişler. Ovada yükselti, 1.200-1.500 m arasında değişir. Tuzya Çayı, Palandöken ve Karagöl Dağları yamaçlarından inen suların birleşmesiyle oluşur. Güneybatıdan ilçeye girer, kuzeybatı doğrultusunda akar, Karasu Irmağı’na karışır. Güneybatıdan ilçeye girer, kuzeybatı doğrultusunda akar, Karasu Irmağı’na karışır. Fırat Irmağı, ilçe topraklarından doğar. Doğu Anadolu’ya özgü sert kara iklimi egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 8.4°C, yağış tutarı 425 mm’dir. Bozkır bitkileri doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çavdar, fiğ, kurufasulye, nohut, şekerpancarı, patates, kurusoğan, elma başlıca tarım ürünleridir. Koyun, keçi beslenir. Krom yatakları vardır.

Erzincan-Erzurum Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.475 m yükseltide, Tuzla Çayı vadisinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 86 km uzaklıktadır.

*Üzümlü posta kodu : 24150

 • Üzümlü Köyler: 24150
 • Üzümlü Tanyeli(Ocakbaşı): 24150
 • Üzümlü Üzümlü: 24150


Leave A Reply