Erzincan Ovası Hakkında Bilgi

0

Erzincan Ovası nerededir? Erzincan Ovası konumu, iklimi, özellikleri, Erzincan Ovası hakkında bilgi.

Erzincan Ovası; Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde ovadır. Yüzölçümü 600 km2, deniz düzeyinden yükseltisi 1.150-1.300 m. Karasu Vadisi boyunca yer yer genişleyip daralarak ortaya çıkan ovanın tabanı baştan başa kalın alüvyonlarla örtülüdür. Sansa Boğazı ile doğuya, Kemah Boğazı ile batıya açılan ova, kuzeyden Keşiş Dağı (3.549 m) Spikör Dağları (2.934 m), güneyden Munzur Dağları (3.129 m), doğudan Mercan Dağları (2.463 m), Mürit Dağı (3.068 m), ile çevrilidir.

Advertisement

Fırat’ın önemli kollarından olan Karasu ve buna dökülen pek çok küçük ırmak, ova kenarını çevreleyen dağlardan doğar. Birçok yerde geniş büklümler çizerek akan Karasu, düzensiz bir ırmak olduğundan çevresinde yer yer bataklıklar vardır. Irmak, doğudaki Sansa Boğazı’ndan ovaya girdiğinde ovanın tektonik doğrultusu olan güney-güneydoğu, batı-kuzey batı yönünü izler.

Erzincan Ovası, genellikle kendini çevreleyen dağların dik yamaçlarıyla sınırlanmış olmakla birlikte, dağlardan inen küçük ırmakların birikinti yelpazeleriyle, eski alüvyon şekilleri de göze çarpar. Ovada kışlar çok soğuk, yazlar genellikle sıcak geçer.Yağış tutarı düşük olduğundan ova kuraktır. Bitki örtüsü, seyrek otlardan oluşur. Sulak olan yerlerde söğüt kavak ağaçları vardır.

Yağış azlığına karşın, Karasu gibi debisi yüksek bir ırmağın bulunması, ovada sulamaya dayanan bir tarımın gelişmesine olanak sağlanmıştır. İlk sırayı alan pancar ve tahıl ekiminin yanı sıra baklagillerden özellikle fasulye ve çeşitli meyveler yetiştirilir. Nüfus yoğunluğu orta derecede olup köyler toplu yerleşmeler biçiminde gelişmiştirir.

Ovanın kuzey kenarında Erzincan Kent kuruludur. Kentin batıda Sivas, güneyde Elazığ doğuda Erzurum, kuzeyde Trabzon ile karayolu bağlantısı vardır. Ayrıca, Ankara-Kayseri-Sivas, Erzurum Demiryolu da kentten geçer Kuzey Anadolu Kırık Çizgisi üzerinde bulunan kentte, 1939’daki depremde büyük can ve mal kaybı olmuştu.

Advertisement


Leave A Reply