Erzurumlu İbrahim Hakkı Edebi Kişiliği

0

Erzurumlu İbrahim Hakkı kimdir? Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgiler ve eserlerinden bir örneğin yer aldığı yazımız.

Erzurumlu İbrahim Hakkı, 18 Mayıs 1703’te Erzurum’a bağlı Hasankale’de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda annesini ve daha sonra da babasını yitiren İbrahim Hakkı, bir süre amcalarının yanında kalır. Bu süre içinde eğitimine de devam eder. 1747 tarihinde İstanbul’a gelerek Sultan I. Mahmut ile görüşür. Yeniden Erzurum’a dönen İbrahim Hakkı, sürekli olarak dinî ve bilimsel konularla ilgilenir. 1780 yılında rahatsızlanır ve aynı yılın 22 Haziranında vefat eder.

Advertisement

Manzum ve düz yazı on beş eser yazmış olan İbrahim Hakkı’nın en önemli eserleri, Divan’ı ve Marifetname’sidir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı, astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji ve dinle ilgili pek çok bilimsel çalışmalar yapmıştır. Tasavvufi konularla birlikte, fen bilimleri hakkında da geniş bilgileri kapsayan Marifetname adlı eseri, ansiklopedik bir özellik taşımaktadır. 1757’de tamamlanan Marifetname, yalın ve halkın anlayabileceği bir dille yazılmıştır.

Yazarın söylediğine göre Marifetname, 400 kitaptan yararlanılarak kaleme alınmıştır.

MUHAMMES (İlahi)

Advertisement

Hakk’ın olıcak işler
Boştur gam u teşvişler
Ol hikmetini işler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma
İncitme gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Naçar kalacak yerde
Nagâh açar ol perde
Derman eder ol derde
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI

Advertisement


Leave A Reply